Навигација

ОТ2МУЕ - Материјали у електротехници

Спецификација предмета
НазивМатеријали у електротехници
АкронимОТ2МУЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаПреглед основних знања из физичких основа, карактеристика, инжењеринга и технологија електротехничких материјала.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за разумевање применa материјала у физичкој електроници, оптичким телекомуникацијама, биомедицинском инжењерству и нуклеарној техници.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЧврсти кристални материјали, Хемијске везе и својства материјала, Несавршености у кристалима, Чврсти некристални материјали, Електронска структура материјала, Полупроводници, Проводници, Диелектрици, Магнетици, Методе добијања монокристала, Планарна интегрисана кола, Карактеризацијa материјала, Суперпроводници, Механичке карактеристике материјала, Биоматеријали, Нови материјали и примене.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе (решавање задатака) и лабораторијске вежбе које илуструју теме покривене теоријском наставом.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова лабораторијских вежби. Колоквијум на средини семестра.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми35
Семинари0