Навигација

Упис кандидата на докторске академске студије

Обавештење о трећем уписном року на докторске академске студије у школској 2022/2023. години на студијски програм Електротехника и рачунарство

После завршеног уписа у другом уписном року на прву годину докторских академских студија, преостало је 34 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања на студијски програм Електротехника и рачунарство на српском језику и 20 слободних места на студијски програм Електротехника и рачунарство на енглеском језику.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у трећем уписном року на докторске академске студије је 16. и 17. новембра 2022.  године до 15 часова.

Кандидати су у обавези да попуњену и потписану пријаву са скенираним потребним документима пошаљу електронски на е-меил  адресу: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Уз попуњен, потписан и скениран пријавни лист - преузети  (пријавни лист енг) кандидати подносе и скенирана  следећа документа:

 • диплома  или уверење о завршеним претходним нивоима студија,
 • додатак дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током претходних студија нису положили испит из страног језика),
 • биографију кандидата,
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије,
 • решење о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне нивое студија завршили у иностранству),
 • потписана изјава о коришћењу буџетског статуса(преузети) (за кандидате који су мастер академске студије завршили пре школске 2021/2022. године)
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 5.000 динара на жиро-рачун Електротехничког факултета  840-1438666-48, модел  97, позив на број 62400.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем

Обавештење о коначнoj ранг листи кандидата који су конкурисали за упис у прву годину докторских академских студија у школској 2022/2023. години у другом конкурсном року

Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије на српском језику у школској 2022/23. години  у другом конкурсном року

Информације о упису:

Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа у другом конкурсном року, у статусу самофинансирајућих студената, обавиће се у понедељак 14.11.2022. године у Студентском одсеку у термину од 11 до 13 часова.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400 сврха уплате „за Универзитет „ (уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима на претходним ниовима студија или додатка дипломе – оригинал на увид
 • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
 • изјава о коришћењу буџетског статуса, за кандидате који су мастер академске студије завршили пре школске 2021/2022. године (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
 • Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2022/23. годину износи 259.200 динара и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара.

  Приликом уписа неопходно је приложити:
 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (Предмети се бирају из  Наставног плана 2019
 3. План студијско –истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Након обављеног уписа студенти су у обавези да приступе студентском сервису и попуне ШВ 20 образац.


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у школској 2022/23. години у другом конкурсном року

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у школској 2022/23. години у другом конкурсном року

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у уторак 08.11.2022. годинеу периоду од 11 до 13 часова, шалтер бр. 5.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно  објављеним терминима.


Обавештење о другом уписном року на докторске академске студије у школској 2022/2023. години на студијски програм Електротехника и рачунарство

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину докторских академских студија, преостало је 36 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања на студијски програм Електротехника и рачунарство на српском језику и 20 слободних места на студијски програм Електротехника и рачунарство на енглеском језику.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у другом уписном року на докторске академске студије је 03. и 04. новембра 2022.  године

Кандидати су у обавези да попуњену и потписану пријаву са скенираним потребним документима пошаљу електронски на е-мail адресу: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Уз попуњен, потписан и скениран пријавни лист - преузети  (пријавни лист енг) кандидати подносе и скенирана  следећа документа:

 • диплома  или уверење о завршеним претходним нивоима студија,
 • додатак дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током претходних студија нису положили испит из страног језика),
 • биографију кандидата,
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије,
 • решење о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне нивое студија завршили у иностранству),
 • потписана изјава о коришћењу буџетског статуса (преузети) (за кандидате који су мастер академске студије завршили пре школске 2021/2022. године)
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 5.000 динара на жиро-рачун Електротехничког факултета  840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем

Обавештење о слободном буџетском месту за упис на докторске академске студије

Након завршетка уписа кандидата према ранг листи за упис на докторске академске студије, који се финансирају из буџета, остало је једно упражњено место.  Прозивка за буџетско место, како је планирано, обавиће се у уторак, 01.11.2022. године у 14 часова у Студентском одсеку.
Заинтересовани кандидати за упис на терет буџета, испод 30. места на ранг листи, морају бити присутни на прозивци. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу.

Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте од 14 до 16 часова.


Обавештење о коначнoj ранг листи кандидата који су конкурисали за упис у прву годину докторских академских студија у школској 2022/2023. години

Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије на српском језику у школској 2022/23. години  

На коначној ранг листи 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Кандидати који се уписују уз додатне испите

Информације о упису:

Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Приликом уписа прво се уписују кандидати који су стекли право на буџетско финансирање. Буџетска места која преостану, додељују се по редоследу са ранг листе кандидатима који нису до тада остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисан текстом Конкурса.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа на терет буџета обавиће се у петак 28.10.2022. године и понедељак 31.10.2022. године у Студентском одсеку у термину од 11 до 13 часова.

У понедељак  31.10.2022. године после завршеног уписа биће објављено обавештење о евентуално слободним буџетским местима и померању буџетске црте. У случају померања буџетске црте и ажурирања редоследа на ранг листи по члану 18 Правилника, за преостала слободна буџетска места биће организована прозивка кандидата према ранг листи испод 30. ранга на листи за буџет.

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у уторак 01.11.2022. у 14 часова, у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте од 14 до 16 часова.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400 сврха уплате „за Универзитет „ (уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима на претходним ниовима студија или додатка дипломе – оригинал на увид
 • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
 • изјава о коришћењу буџетског статуса, за кандидате који су мастер академске студије завршили пре школске 2021/2022. године (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
 • Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2022/23. годину износи 259.200 динара и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара.

  Приликом уписа неопходно је приложити:
 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (Предмети се бирају из  Наставног плана 2019)
 3. План студијско –истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Потписана сагласност ментора је обавезан документ за упис, а план студија и план студијско-истраживачког рада могу се поднети до четвртка 10.11.2022. године.

Након обављеног уписа студенти су у обавези да приступе студентском сервису и попуне ШВ 20 образац.


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у школској 2022/23. години

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у школској 2022/23. години

Кандидати којима је одобрен условни упис на докторске академске студије уз допунске испите

На прелиминарној ранг листи првих 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у понедељак 24.10.2022. годинеу периоду од 10 до 12 часова, шалтер бр. 5.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно  објављеним терминима.


Пријављени кандидати за упис на докторске академске студије у школској 2022/2023. години:

Листа пријављених кандидата за докторске академске студије на српском језику

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата могу се доставити најкасније до сутра, среде, 19. октобра, до 12 часова, у Студентском одсеку.

На основу пријава кандидата биће урађена прелиминарна ранг листа.


Обавештење о пријави на конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2022/23. годину
 

Према конкурсу Универзитета у Београду, Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2022/23. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле): 

На студијски програм докторских академских студија Електротехника и рачунарство уписује се 100 студената, и то:

 • на српском језику – 30 буџетских и 50 самофинансирајућих  студената
 • на енглеском језику може се уписати 20 самофинансирајућих студената

 

I Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија подносе се од понедељка  03. октобра  до понедељка  10.  октобра 2022. године.

Кандидати су у обавези да попуњену и потписану пријаву са скенираним потребним документима пошаљу електронски на е-меил  адресу: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Уз попуњен, потписан и скениран пријавни лист - преузети  (пријавни лист енг) кандидати подносе и скенирана  следећа документа:

 • диплома  или уверење о завршеним претходним нивоима студија,
 • додатак дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током претходних студија нису положили испит из страног језика),
 • биографију кандидата,
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије,
 • решење о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне нивое студија завршили у иностранству),
 • потписана изјава о коришћењу буџетског статуса (преузети) (за кандидате који су мастер академске студије завршили пре школске 2021/2022. године)
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Електротехничког факултета  840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем

О даљим информацијама и току конкурса кандидати ће бити редовно обавештавани на страници https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-doktorske-akademske-studije.

II Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија за држављане Републике Србије износи 259.200 динара.
Висина годишње школарине докторских академских студија за стране држављане износи 4.000 евра.
Висина годишње школарине докторских академских студија за студије на енглеском језику: 10.000,00 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате, према утврђеној динамици.

III Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова .

Година Обавезе ЕСПБ
1. 3 предмета са изабраног модула 3x9=27
1. 1 предмет са било ког модула 9
1. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе I 24
2. 1 предмет са изабраног модула 9
2. 1 предмет са било ког модула 9
2.

Бира се
1 предмет са било ког модула или
1 општеобразовни предмет + Научно-стручни рад


9
6+3
2. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе II 24
2. Припремни рад за пријаву теме докторске тезе 9
3. Завршни рад – истраживање 40
3. Завршни рад – израда и одбрана 20

IV Услови конкурса

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и општом просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета односно Универзитета (наведено у мерилима за рангирање).

На докторске студије може се уписати лице које на претходним нивоима студија има положене испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијско подручје (модул) за које се пријављује.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Предуслов за упис на студије програм који се изводи на енглеском језику јесте доказ о познавању енглеског језика на вишем средњем нивоу компетенције, Б2 – сертификат Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) или IELTS (International English Language testing  System) или завршено средњошколско образованје на енглеском језику.

V Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних  Правилником о докторским студијама факултета.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО) = 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања и остварени научни резултати.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји, дужина студирања и остварени научни резултати.

На докторске студије може се уписати и лице које задовољава опште услове конкурса, ако има остварене научне радове у одговарајућем обиму, односно чији је укупан број бодова УБ најмање 8 (осам) рачунат на следећи начин:

УБ = ОПО + БН / 20

где је ОПО општа просечна оцена, а БН број бодова добијен на остварене научне радове. Бодови за научне радове се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 24/16 и 21/17) (Члан 9 Правилника). Максималан број бодова за научне радове, објављене током претходне две године, који се може остварити износи 10.

Редослед на јединственој листи одређује се на основу броја бодова ББ

                                                

где је M број месеци за које је студент савладао претходне нивое студијских програма. Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1 уколико су запослени у звању сарадника у настави или је започет поступак избора у звање асистента на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

VI Упис студената

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Кандидат се може уписати на докторске академске студије ако при упису има сагласност ментора за студијски  истраживачки  рад.

VII Упис страних студената

Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин  може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.
Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

VIII  Упис држављана Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

IX Процедура уписа страних студената

Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.  

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.  

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. 

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе: 

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; 
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи. 

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања. 

Уколико је кандидат - страни држављанин започео студије у иностранству, поступак признавања исправе о пређеном делу студијског програма ради укључивања у већ започети ниво високог образовања покреће се подношењем захтева за признавање  на Универзитету у Београду.