Навигација

ОТ4КС - Комутациони системи

Спецификација предмета
НазивКомутациони системи
АкронимОТ4КС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципима рада и постојећим решењима комутатора на бази комутације кола и комутације пакета, као и са мешовитим радом мрежа на бази комутације кола и комутације пакета. Посебна пажња се посвећује управљању и конфигурацији комутационих уређаја, као и аспектима сигнализације и синхронизације.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти стичу адекватна теоријска и практична знања о системима комутације која им омогућавају лако укључивање у послове из области телекомуникационих мрежа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеУвод у комутационе системе. Основни принципи комутације кола и пакета. Комутатори на бази комутације кола. Комутатори на бази комутације пакета. Управљање и конфигурисање комутационих уређаја. Синхронизација. Сигнализација. Мешовити рад мрежа на бази комутације кола и комутације пакета.
Садржај практичне наставеРешавање практичних проблема из области комутационих система кроз вежбе на табли. Практичан рад на конфигурацији комутационих системима у оквиру лаб вежби.
Литература
  1. J.H.Green: The Irwin Handbook of Telecommunications, McGraw-Hill, 2006.
  2. H.G.Perros: Connection-Oriented Networks: SONET/SDH, ATM, MPLS and Optical Networks, Wiley, 2005.
  3. С. Матић: Принципи комутације у телекомуникацијама, Јавно предузеће ПТТ саобраћаја ”Србија”, 1993.
  4. H.J.Chao, B.Liu: High Performance Switches and Routers, Wiley, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеНастава се састоји из предавања, вежби на табли и лаб вежби. У оквиру вежби студенти решавају практичне проблеме. У оквиру лаб вежби студенти се уче раду на комутационој опреми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари20