Навигација

Студијски програм Електротехника и рачунарство


Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном за школску 2020/2021. годину

Примедби на прелимнарну ранг листу за упис није било. Објављујемо коначну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2020/21. годину у другом уписном року. 

Коначна ранг листа кандидата за упис

Кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Упис кандидата који су стекли право уписа  обавиће се  у петак, 30. октобра   од 11 до 15 часова у Студентском одсеку (шалтер 4).

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису
 • попуњен пријавни лист (образац ШВ-20) добија се при упису
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1600  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • кандидати рођени ван територије Републике Србије и страни држављани прилажу и извод из Матичне књиге рођених
 • страни држављани морају приложити потврду о знању српског језика и потврду да су здравствено осигурани

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Прва рата у износу од 36.750 динара  уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог  како би приступили сервисима и да пријаве предмете преко студентских сервиса.

Према правилу „3 + 2“, бира се најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.


Прелиминарна ранг листа за упис на мaстер академске студије у другом уписном року за школску 2020/2021. годину

После завршеног уписа у првом  уписном року остало је 17 неуписаних слободних места на самофинансирању за други уписни рок.

Због кратких рокова, објављујемо листу пријављених и рангираних кандидата на прелиминарној ранг листи:

ПРЕЛИМИНАРНА  РАНГ  ЛИСТА

Примедбе на листу пријављених кандидата и Прелиминарну ранг листу могу се доставити у четвртак, 29. октобра, до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.


Обавештење о другом уписном року на мастер академске студије у школској 2020/21. години [22.10.2020.]

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија преостало је 17 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у другом уписном року на мастер академске студије је од 22. до 24. октобра 2020. године.

Пријава се обавља електронски слањем скенираних докумената на адресу: master_konkurs@etf.bg.ac.rs

Документа:

 • попуњен и потписан пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300
 • диплома о завршеним основним студијама
 • додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са основних студија
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству

Ближе услове уписа на мастер студије можете наћи  у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2020/21. години, на сајту Факултета, опција Упис/Мастер студије.


Коначна ранг листа и упис на прву годину мастер академских студија за школску 2020/2021. годину [16.10.2020]

Објављујемо коначну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2020/21. годину:

 Kоначна ранг листа кандидата за упис

На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, 350 кандидатa на ранг листи стеклo je право уписа  на терет буџета, а у статусу самофинансирања може се уписати 145 кандидата са ранг листе.

Према конкурсу Универзитета у Београду страни држављани уписују се у статусу самофинасирајућих студената. Страни држављани су кандидати који немају држављанство Републике Србије, осим  држављана  Републике Српске који се уписују под истим условима као држављани Републике Србије. Страни држављани плаћају школарину за стране студенте од 2500 евра у динарској противвредности. Школарина се може платити у четири рате, а прва рата плаћа се при упису.

Упис:

Упис кандидата који су стекли право финасирања на терет буџета,  обавиће се  у понедељак, 19. и у уторак 20. октобра 2020. године.

 Подношење докумената  за упис је у читаоници Факултета:

 • У понедељак, 19. октобра, од 10 до 15 часова према препорученим терминима на крају обавештења
 • У уторак, 20. октобра  настављамо са уписом кандидата на терет буџета према препорученим терминима, од 10 до 12 часова. 

У уторак, 20. октобра, у 13 часова, после завршеног уписа по ранг листи за финансирање на буџету, у Студентском одсеку обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 367, а који евентуално могу бити уписани на терет буџета морају обавезно бити присутни у 13 часова на прозивци. Одмах након прозивке обавиће се упис прозваних кандидата, чиме ће бити завршен упис кандидата који се уписују на терет буџета.

У уторак, 20.10.2020. године настављамо са уписом кандидата  у статусу самофинансирања по ранг листи до ранга 495, од 14 до 16 часова . Подношење докумената  за упис је у читаоници Факултета према препорученим терминима. Кандидати који се налазе испод ранга 495 морају бити присутни у 16 часова да  би се уписали  уколико преостане упражњених места на самофинансирању.

По завршетку првог уписног рока за евентуално упражњена преостала места  расписаће се нови конкурс, о чему ће бити истакнуто обавештење.

За упис је потребно:

• индекс (добија се на упису)

• попуњен пријавни лист - образац ШВ-20 (добија се при упису)

• две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm

• признаница о уплаћеној надокнади за Центар за развој каријере Универзитета у Београду,  у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)

• самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“  ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)

• оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије

• оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид

• оверена фотокопија додатка дипломе или уверења о положеним испитима– оригинал на увид

• овлашћење за коришћење података студента (добија се при упису)

• страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика

Кандидати који су већ били уписани на мастер студије подносе и молбу за признавање положених испита из претходног индекса.

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе нови налог  (промена лозинке - за бивше студенте ЕТФ-а) како би приступили сервисима. По отварању налога студенти су у обавези да пријаве предмете преко студентских сервиса до четвртка, 22. октобра, до 24 h, према правилима модула. По правилу, ако другачије није прописано, најмање 3 предмета обавезно су из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. По пријави предмета сагласност за избор предмета даје Руководилац модула.

 Препоручени термини за упис:

Понедељак, 19. октобар

од 10 до 11 часова, од ранга 1 до 50

од 11 до 12 часова, од ранга 51 до 100

од 12 до 13 часова, од ранга 101 до 150

пауза од 13  до 14 часова

од 14 до 15 часова , од ранга 151 до 200

од 15 до 16 часова, од ранга 201 до 250

 Уторак, 20. октобар

од 10 до 11 часова,  од ранга 251 до 300

од 11 до  12 часова, од ранга 301 до 367

Прозивка за евентуално упражњена места на терет буџета у 13 часова.

пауза од 12  до 14 часова

од 14 до 15 часова , од ранга 368 до 450

од 15 до 16 часова, од ранга  451 до ранга 495

У уторак, 20. октобра, у 16 часова биће завршен упис кандидата по ранг листи који су стекли право уписа.

Кандидати испод ранга 495 морају бити присутни у 16 часова како би се уписали на евентуално упражњена неуписана места.


Обавештење о поднетим жалбама Декану на прелиминарну ранг листу за упис на мастер академске студије [15.10.2020]

Кандидати: Милена Стевановић, Јана Савић, Алекса Лазовић и Давид Новаковић  поднели су жалбе Декану Факултета на одлуку Комисије за студије другог степена на прелиминарну ранг листу за упис на мастер академске студије.

 Декан је размотрио поднете жалбе и донео одлуку да су поднете примедбе неприхватљиве.

Решења Декана могу се преузети у Студентском одсеку.

Обавештење о поднетим жалбама на прелиминарну ранг листу за упис на мастер академске студије за школску 2020/2021. годину [14.10.2020]

Комисија за студије II степена разматрала је поднете жалбе кандидата на прелиминарну ранг листу за упис на мастер академске студије у школској 2020/2021. години:

Након разматрања пристиглих жалби  Комисија је донела следећу одлуку:

Усвојене су жалбе кандидата:

- Гаврић Томе - увидом у доказ о држављанству Републике Србије кандидат има право финансирања из буџета

- Радоњић Андрије-  исправља се укупан број бодова са 7,17 на 7,21.

Одбијене су жалбе кандидата:

-Стевановић Милене
-Савић Јане
-Половина Милета
-Петровић Стефана
-Лазовић Алексе
-Новаковић Давида
-Стојковић Милице

Комисија је констатовала да су поднете примедбе неприхватљиве и неосноване.

 Решења Комисије по поднетим жалбама могу се преузети у четвртак, 15.10.2020. године у 10 часова у Студентском одсеку, на шалтеру за мастер студије.

Кандидати, којима жалбе на прелиминарну ранг листу нису прихваћене, имају право другостепене жалбе Декану Факултета  која се подноси писмено у Студентском одсеку у четвртак, 15.10.2020. године од 10 до 11 часова.


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2020/2021. годину

Објављујемо прелиминарну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2020/21. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис,  350 кандидата на ранг листи стекло је право на финансирање из буџета. Остали кандидати на ранг листи  до ранга 495 могу се уписати у статусу самофинансирања.

Право уписa  на терет буџета стекли су кандидати  на  прелиминарној ранг листи закључно са рангом 367.

У прилогу је списак кандидата који се могу уписати уз допунске испите:

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети у среду, 14.10.2020. године од 11 до 14  часова у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије.

Решењa о примедбама биће истакнутa на сајту Факултета  истог дана, 14.10.2020. године, по решавању примедби од стране Комисије за студије другог степена.

Кандидати којима примедбе на прелимирану ранг листу не буду прихваћене имају право другостепене жалбе Декану факулетета, која се подноси писмено у Студентском одсеку,  у четвртак, 15.10.2020. године, од 10 до 11 часова. Решењa по жалбама Декану биће истакнутa истог дана, 15.10.2020. године до 14 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у петак, 16.10.2020. године.

По објављивању коначне ранг листе упис кандидата по ранг листи  обавиће се у понедељак, 19.10. и  у уторак, 20.10. од 11 до 15 часова. Кандидати који су стекли право уписа на терет буџета морају се уписати у понедељак, 19.10.  најкасније до 15 часова. У уторак 20.10.2020. године. У термину од 11 до 15 часова настављамо са уписом студената по ранг листи.  Упис ће се обавити  у сали  60.

У уторак, 20.10. , у 10 часова, испред сале 60, обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 367 морају бити присутни на прозивци за слободна места на буџету. После  прозивке  настављамо са уписом студената.


Обавештење о упису на мастер академске студије
у школској 2020/21. години

Према расписаном Kонкурсу Универзитета у Београду за упис на мастер академске студије за школску 2020/2021. годинуОпштим условима уписа на ЕТФ и Правилнику о мастер академским студијама, Електротехнички факултет објављује обавештење за:

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОД.

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2020/2021. години уписује 500 студената, 350 буџетских и 150 самофинансирајућих студената (145 студената за студије на српском језику и 5 студената за студије на енглеском језику). У прву годину мастер академских студија, студијски програм Електротехника и рачунарство, упис је на следећа изборна подручја (модуле):

I Општи услови конкурса

 1. У прву годину мастер академских студија, у обиму од 60 ЕСПБ, може се уписати:
  • Лице које је завршило одговарајуће основне академске студије у трајању од најмање осам семестара на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ;
  • Лице које има стечено високо образовање у трајању од 8 семестара по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
  • У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова
 2. Право пријаве на конкурс имају и кандидати, који у тренутку конкурисања нису завршили основне академске студије. Кандидати који конкуришу на овај начин морају да заврше основне студије до 30.09.2020. године.
 3. У првом конкурсном року конкуришу и студенти који су изгубили статус студента, односно који 01.октобра 2020. губе статус студента мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду.
 4. Студенти који конкуришу за упис на мастер студије не могу да се финансирају из буџета ако су то право већ користили на мастер студијама.
 5. Програми мастер академских студија су прилагођени студентима који су завршили основне академске студије на одговарајућим студијским програмима и модулима на Електротехничком факултету у Београду. За све остале кандидате могу се прописати допунски испити из предмета основних академских студија, у зависности од програма њихових основних студија.
 6. По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
 7. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу Правилника о мастер академским студијама.

II Студијски програм

 1. У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Преосталих 30 ЕСПБ односе се на стручну праксу (3 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (14 EСПБ) и мастер рад (13 ЕСПБ). Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ.
 2. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три (18 ЕСПБ), уколико правилима модула није другачије одређено (Правила студирања, чл. 12- Правилник о мастер академским студијама.
 3. Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула уз сагласност руководиоца модула . При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два предмета из групе Општеобразовни предмети, који носе по 3 ЕСПБ.
 4. Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
 5. Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер рада је дефинисана Правилника о мастер академским студијама.

III Упис кандидата који су завршили претходно образовање у иностранству

Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Процес признавања се ради на Универзитету у Београду и мора бити окончан пре уписа на мастер студије.

IV Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину.

Пре уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује и да влада српским језиком или језиком на ком се изводи настава

V Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте мастер академских студија износи 147.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане студенте мастер академских студија износи 2.500 евра (плаћа се у динарској противвредности)

Школарина за студије на енглеском језику 9.000 евра (плаћа се у динарској противвредности).

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року за упис студената на мастер академске студије примају се од 25. септембра до 07. октобра 2020. године.

VII  Пријава на конкурс, документа:

 • попуњен пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300
 • фотокопије докумената (оригинали на увид):
 • диплома о завршеним основним студијама
 • додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са основних студија
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству

Предаја докумената за кандидате који нису завршили ЕТФ у Београду је у време пријаве на конкурс, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку (шалтер за мастер студије)

Кандидати, студенти ЕТФ-а у Београду, пријаву на конкурс у време пријаве на конкурс обављају слањем скенираног попуњеног и потписаног пријавног листа и признанице на е-мејл адресу: master_konkurs@etf.bg.ac.rs Остала документа не предају при пријави (податке имамо у факултетској бази).

VIII Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис. Студент који се уписује уз допунске испите када положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Електротехника и рачунарство.

2.1 Модул Аудио и видео технологије

2.1.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.1.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.2 Модул Биомедицински и еколошки инжењеринг

2.2.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.2.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.3 Модул Енергетска ефикасност

2.3.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.3.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.4 Модул Електроенергетски системи

2.4.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.4.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.5 Модул Електроника и дигитални системи

2.5.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.5.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита

2.6 Модул Микроталасна техника

2.6.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.6.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.7 Модул Наноелектроника и фотоника

2.7.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.7.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност, али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.8 Модул Примењена математика

Кандидати који су завршили основне академске студије на било којем модулу имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9 Модул Рачунарска техника и информатика

2.9.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.10 Модул Сигнали и системи

2.10.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Сигнали и системи имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.10.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Сигнали и системи имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.11 Модул Информационо комуникационе технологије

2.11.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.11.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити.

2.12 Модул Софтверско инжењерство

2.12.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.12.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Софтверско инжењерство

3.1 Модул Аудио и видео технологије

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.2 Модул Биомедицински и еколошки инжењеринг

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.3 Модул Енергетска ефикасност

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.4 Модул Електроенергетски системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.5 Модул Електроника и дигитални системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.6 Модул Микроталасна техника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.7 Модул Наноелектроника и фотоника

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.8 Модул Примењена математика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.9 Модул Рачунарска техника и информатика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.10 Модул Сигнали и системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.12 Модул Софтверско инжењерство

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.