Навигација

Студијски програм Електротехника и рачунарство

Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија у трећем уписном року за школску 2022/2023. годину

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије у трећем уписном року за школску 2022/2023. годину:

Kоначна ранг листа кандидата за упис – студијски програм Електротехника и рачунарство на српском језику

Кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Упис кандидата обавиће се  у среду, 9. новембра и четвртак, 10. новембра  од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у износу од 1.600 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
 • попуњен План студија *

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина - прва рата.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја ЕСПБ за допунске испите (1.800 динара по боду).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог како би приступили сервисима. Обавезно је попунити електронски ШВ-20 образац.

*Студенти морају да пријаве предмете према правилима уписаног модула. По правилу, ако другачије није прописано, најмање 3 предмета обавезно су из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. По пријави предмета сагласност за избор предмета даје Руководилац модула.


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на прву годину мастер академских студија,за школску 2022/2023. годину у трећем уписном року

Објављујемо Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/23. годину.

Списак кандидата који се могу уписати уз допунске испите:

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети  у  понедељак, 7. новембра 2022. године од 11 до 13  часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

Решењa о примедбама биће истакнутa на сајту Факултета  7. новембра 2022. године до 18 часова, по решавању примедби од стране Комисије за студије другог степена.

Кандидати којима примедбе на прелиминарну ранг листу не буду прихваћене имају право другостепене жалбе Декану факултета, која се подноси писмено у Студентском одсеку, у уторак, 8. новембра 2022. године, од  11 до 12 часова. Решењa по жалбама Декану биће истакнутa истог дана, до 17 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у уторак, 8. новембра 2022. године у 18 часова са обавештењем о упису.


Пријављени кандидати за упис на мастер академске студије Електротехника и рачунарство на српском језику за школску 2022/23. годину  у трећем уписном року

Редни број пријаве

Име

Средње име

Презиме

1

Иван

Мића

Томић

2

Наташа

Миодраг

Трнинић

3

Ирина

Иљдус

Хакимова

4

Ђорђе

Драган

Лукић

5

Растко

Илија

Ђекић

6

Урош

Љубиша

Илић

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата могу се доставити у петак, 4. новембра 2022. године од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, на шалтеру 4.


Обавештење о трећем уписном року на мастер академске студије у школској 2022/23. години на студијски програм Електротехника и рачунарство на енглеском језику

После завршеног уписа у првом и другом уписном року на прву годину мастер академских студија, на студијском програму Електротехника и рачунарство на енглеском језику,  преостало је 10 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у трећем уписном року на мастер академске студије је 2. и 3. новембра 2022. године, у Студентском одсеку , на шалтеру број 4,  у периоду од 11 до 13 часова.

Документа за пријаву:

 • попуњен и потписан пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
  1. диплома о завршеним основним академским студијама или уверење о завршеним основним академским студијама
  2. додатак дипломи или уверење о положеним испитима са основних академских студија
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • фотокопија решења о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду (само за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству)
 • фотокопија пасоша за стране држављане

Ближе услове уписа на мастер студије можете наћи  у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2022/23. години, на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/en/enrollment-into-the-school-of-electrical-engineering/enrollment-into-master-studies/study-program-electrical-engineering-and-computing

Обавештење о трећем уписном року на мастер академске студије у школској 2022/23. години, на студијски програм Електротехника и рачунарство на српском језику

После завршеног уписа у првом и другом уписном року на прву годину мастер академских студија, на студијском програму Електротехника и рачунарство на српском језику,  преостало је 31 слободнo  местo за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у трећем уписном року на мастер академске студије је 2. и 3. новембра 2022. године, у Студентском одсеку , на шалтеру број 4,  у периоду од 11 до 13 часова.

Документа за пријаву:

 • попуњен и потписан пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
  1. диплома о завршеним основним академским студијама или уверење о завршеним основним академским студијама
  2. додатак дипломи или уверење о положеним испитима са основних академских студија
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • фотокопија решења о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду (само за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству)
 • фотокопија пасоша за стране држављане

Кандидати који су основне студије завршили на Електротехничком факултету Универзитета у Београду предају само попуњен Пријавни лист и признаницу о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс. Остала документа (оверене фотокопије предају при упису).  

Ближе услове уписа на мастер студије можете наћи  у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2022/23. години, на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo


Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2022/2023. годину

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије у другом уписном року за школску 2022/2023. годину:

Kоначна ранг листа кандидата за упис – студијски програм Електротехника и рачунарство на српском језику

Кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Упис кандидата обавиће се  у четвртак, 27. октобра  од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 •  признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у износу од 1.600 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
 • попуњен План студија *

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина - прва рата.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја ЕСПБ за допунске испите (1.800 динара по боду).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог како би приступили сервисима. Обавезно је попунити електронски ШВ-20 образац.

*Студенти морају да пријаве предмете према правилима уписаног модула. По правилу, ако другачије није прописано, најмање 3 предмета обавезно су из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. По пријави предмета сагласност за избор предмета даје Руководилац модула.


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2022/2023. годину у другом уписном року

Објављујемо Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/23. годину.

 Прелиминарна ранг листа – Електротехника и рачунарство на српском језику

Списак кандидата који се могу уписати уз допунске испите:

Кандидати који сe могу уписати уз допунске испите

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети  сутра, у  уторак, 25. октобра 2022. године од 11 до 13  часова у Студентском одсеку, шалтер 4 за мастер студије.

Решењa о примедбама биће истакнутa на сајту Факултета  25. октобра 2022. године до 18 часова, по решавању примедби од стране Комисије за студије другог степена.

Кандидати којима примедбе на прелиминарну ранг листу не буду прихваћене имају право другостепене жалбе Декану факултета, која се подноси писмено у Студентском одсеку, у среду, 26. октобра 2022. године, од  11 до 12 часова. Решењa по жалбама Декану биће истакнутa истог дана, до 17 часова.

Коначна ранг листа биће објављена најкасније у среду, 26. октобра 2022. године у 18 часова са обавештењем о упису.


Пријављени кандидати за упис на мастер академске студије Електротехника и рачунарство на српском језику за школску 2022/23. годину  у другом уписном року

Редни број пријаве

Име

Средње име

Презиме

1

Милена

Милан

Јосиповић

2

Ђорђе

Лазар

Поповић

3

Александра

Неђељко

Миловић

4

Недељко

Радосав

Ђурић

5

Влада

Ненад

Кочинац

6

Лука

Радомир

Милекић

7

Павле

Новак

Јоксовић

8

Марко

Миломир

Нешовић

9

Петар

Иван

Арнаутовић

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата могу се доставити у понедељак, 24. октобра 2022. године од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, на шалтеру 4.


Други уписни рок на мастер академске студије за школску 2022/2023. годину за студијски програм Електротехника и рачунарство на енглеском језику

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија, на студијском програму Електротехника и рачунарство на енглеском језику,  преостало је 10 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у другом уписном року на мастер академске студије је 19., 20. и 21. октобра 2022. године, у Студентском одсеку , на шалтеру број 4,  у периоду од 11 до 13 часова.

Документа за пријаву:

 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
  1. диплома о завршеним основним академским студијама или уверење о завршеним основним академским студијама
  2. додатак дипломи или уверење о положеним испитима са основних академских студија
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • фотокопија решења о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду (само за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству)
 • фотокопија пасоша за стране држављане

Ближе услове уписа на мастер студије можете наћи  у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2022/23. години, на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/en/enrollment-into-the-school-of-electrical-engineering/enrollment-into-master-studies/study-program-electrical-engineering-and-computing


Други уписни рок на мастер академске студије за школску 2022/2023. годину

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија, на студијском програму Електротехника и рачунарство на српском језику,  преостало је 40 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у другом уписном року на мастер академске студије је 19., 20. и 21. октобра 2022. године, у Студентском одсеку , на шалтеру број 4,  у периоду од 11 до 13 часова.

Документа за пријаву:

 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
  1. диплома о завршеним основним академским студијама или уверење о завршеним основним академским студијама
  2. додатак дипломи или уверење о положеним испитима са основних академских студија
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • фотокопија решења о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду (само за кандидате који су претходне студије завршили у иностранству)
 • фотокопија пасоша за стране држављане

Кандидати који су основне студије завршили на Електротехничком факултету Универзитета у Београду предају само попуњен Пријавни лист и признаницу о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс. Остала документа (оверене фотокопије предају при упису).  

Ближе услове уписа на мастер студије можете наћи  у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2022/23. години, на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo


Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2022/2023. годину

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске за школску 2022/2023. годину:

На основу конкурса и одобреног броја студената за упис на студијском програму Електротехника и рачунарство на српском језику, 351 кандидат на ранг листи стекаo je право уписа на терет буџета, тренутна црта је на рангу 380. Остали кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Према конкурсу Универзитета у Београду страни држављани уписују се у статусу самофинансирајућих студената. Страни држављани су кандидати који немају држављанство Републике Србије, осим  држављана  Републике Српске који се уписују под истим условима као држављани Републике Србије. Страни држављани плаћају школарину за стране студенте од 2500 евра у динарској противвредности. Школарина се може платити у четири рате, а  прва рата плаћа се при упису.

Упис кандидата који су стекли право финансирања на терет буџета,  обавиће се  у уторак, 11. октобра, среду, 12. октобра и четвртак, 13. октобра, од 11 до 15 часова у препорученим терминима за упис (на крају обавештења). 

У петак 14. октобра у 10,30 часова, у сали 60 обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 380, а који евентуално могу бити уписани на терет буџета морају бити присутни у 10,30 часова на прозивци. Одмах након прозивке наставиће се са уписом прозваних кандидата који се уписују на терет буџета.

У петак, 14. октобра од 11 до 15 часова настављамо са уписом кандидата у статусу самофинансирања. Кандидати који су већ били уписани на мастер студије на ЕТФ-у уз документа за упис подносе и молбу за признавање положених испита.

За упражњена преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

Упис кандидата на студијском програм Електротехника и рачунарство на енглеском језику обавиће се у петак, 14. октобра у 15 часова.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • Изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина- прва рата

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја ЕСПБ за допунске испите (1.800 динара по боду).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог у Рачунском центру како би приступили сервисима. По отварању налога студенти су у обавези да пријаве предмете преко студентских сервиса према правилима уписаног модула. По правилу, ако другачије није прописано, најмање 3 предмета обавезно су из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. Пријава предмета је могућа до 16. октобра до 23.59 часова.

По пријави предмета сагласност за избор предмета даје Руководилац модула.

Препоручени термини за упис:

Уторак , 11. октобар

 • од 11 до 12,30 часова,  од ранга 1 до 60
 • пауза од 12,30  до 13 часова
 • од 13 до  15 часова, од ранга 61 до 130

Среда, 12. октобар

 • од 11 до 12,30 часова,  од ранга 131 до 190
 • пауза од 12,30  до 13 часова
 • од 13 до  15 часова, од ранга 191 до 260

Четвртак , 13. октобар

 • од 11 до 12,30 часова,  од ранга 261 до 321
 • пауза од 12,30  до 13 часова
 • од 13 до  15 часова, од ранга  321 до 380

Петак, 14. октобар
Прозивка – 10,30

 • од 11 до  12,30 часова, од ранга 381 до  440
 • пауза од 12,30  до 13 часова
 • од 13 до  15 часова, од ранга  441 до краја ранг листе

Решења Комисије на поднете жалбе на прелиминарну ранг листу  кандидата за упис на мастер академске студије у школској 2022/23. години

Комисија за студије другог степена студија и упис на мастер академске студије разматрала је поднету жалбу кандидата на објављену прелиминарну ранг листу за упис у школској 2022/23. години и донела следеће решење:

Решење на жалбу кандидата Тијане Крезовић

Против донетог  решења кандидат има право жалбе Декану Електротехничког факултета. Евентуална жалба Декану може се поднети у понедељак, 10. октобра 2022. године, од 10  до 12 часова, у Студентском одсеку.


Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2022/2023. годину

Објављујемо Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/23. годину

Прелиминарна ранг листа – Електротехника и рачунарство на српском језику

На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, 350 кандидата на ранг листи стекло је право на финансирање из буџета. Остали кандидати на ранг листи до ранга 462 могу се уписати у статусу самофинансирања.

Прелиминарна ранг листа – Електротехника и рачунарство на енглеском језику

Списак кандидата који се могу уписати уз допунске испите:

Кандидати који сe могу уписати уз допунске испите

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети  сутра, у петак, 07. октобра 2022. године од 11 до 13  часова у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије.

Решењa о примедбама биће истакнутa на сајту Факултета  до суботе, 08. октобра 2022. године до 12 часова, по решавању примедби од стране Комисије за студије другог степена.

Кандидати којима примедбе на прелиминарну ранг листу не буду прихваћене имају право другостепене жалбе Декану факултета, која се подноси писмено у Студентском одсеку, у понедељак, 10. октобра 2022. године, од  10 до 12 часова. Решењa по жалбама Декану биће истакнутa истог дана, 10. октобра 2022. године до 16 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у понедељак, 10. октобра 2022. године у 17 часова са обавештењем о упису.


Коначни списак пријављених кандидата за упис на мастер академске студије у школској 2022/2023. години у првом уписном року: СПИСАК

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис биће објављена у четвртак, 6.октобра 2022. године на којој ће се наћи кандидати који испуњавају услове за упис.


Прелиминарна листа пријављених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/23. годину

Објављујемо  Прелиминарну листу пријављених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/23. годину.

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата можете уложити у понедељак, 03. октобра  у Студентском одсеку, на шалтеру за мастер студије, од 10 до 12 часова.

Коначна листа пријављених кандидата биће објављена у уторак 04.октобра


Упис школскe 2022/23. године за студенте мастер академских студија

Упис ће се обавити радним данима од уторка, 04. октобра до пeтка, 7. октобра 2022. године од 13 до 15 часова,  у сали 60.

 • Пре уписа потребно је да студенти провере податке на својим сервисима (да ли су унете све оцене, матичне податке....). Све неправилности oбавезно пријавити Студентском одсеку.  
 • Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист- образац ШВ-20. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.
 • Пре уписа студенти су у обавези да попуне студентску анкету.

Подсећамо вас да неуписивањем школске године студент губи статус студента.

I  Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије први пут уписали школске 2021/22. године

Студенти који су мастер академске студије први пут уписали школске 2021/22. године,  који до 30. септембра 2022. године не заврше мастер студије, а желе да наставе студије, морају да упишу школску 2022/23. годину.

Студенти уписани први пут у прву годину шк. 2021/22. године у статусу финансирања из буџета задржавају статус финансирања из буџета и у школској 2022/23. години.

Самофинансирајући студенти  плаћају школарину за пренете, неположене испите по цени од  2450 динара по кредиту.

Самофинансирајући студенти који су мастер академске студије први пут уписали школске 2021/22. године, кредите за мастер рад не плаћају, јер су обрачунати у школарини за школску 2021/2022. годину. 

За измену плана студија, студенти при упису подносе молбу за замену предмета. Самофинансирајући студенти плаћају новоизабрани предмет по пуној цени.

II Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије први пут уписали школске 2020/21. године

Студенти који су први пут уписали мастер студије школске 2020/21. године, а не заврше мастер студије до 30. септембра 2022. године, могу поднети молбу за продужетак мастер студија у троструком трајању студија при упису школске 2022/23. године. 

Ови студенти могу да се упишу у статусу самофинансирања и плаћају бодове за пренете, неположене испите и 30 ЕСПБ бодова за мастер рад  по цени од 2450 динара по боду. 

Студенти који су мастер студије уписали 2020/21. године, а не поднесу молбу за  продужетак мастер студија у троструком трајању студија и не упишу школску 2022/23.годину  губе статус студента.

За упис је потребно:

 • индекс 
 • уплатница за Универзитет у износу од 100- динара, коју плаћају сви студенти 
 • уплатница за Универзитет у износу од 1.000- динара, коју плаћају студенти који се уписују у статусу самофинансирајућих студената. 

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200, сврха: “за Универзитет“ 

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100 динара на једној уплатници.

Школарина се може уплатити у четири рате. Рок за уплату прве рате је 31. октобар 2022. године. 

III   Обавештење за студенте мастер академских студија који губе статус студента

Студенти који су мастер студије уписали пре школске 2020/21. године, а који  не заврше мастер студије до 30. септембра 2022. године, односно они који немају могућност продужетка рока за завршетак студија,  губе статус студента.

Студенти који губе или су већ изгубили статус студента мастер студија могу конкурисати и  уписати се поново на мастер студије у првом уписном року за мастер студије у школској 2022/23. години. Пријава на конкурс је у периоду од 20. до  30. септембра 2022. године.  Више информација о конкурсу за  упис можете наћи на сајту Факултета, на страници:

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo

При поновном упису студенти подносе молбу за могуће признавање положених испита у претходном упису уз доказ о уплати у износу од 7000 динара, сврха: признавање испита, на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200.

Уколико је студент користио статус финансирања из буџета на мастер студијама, при поновном упису на мастер студије може се уписати само као самофинансирајући студент. 


ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року за упис студената на мастер академске студије примају се од 20. до 30. септембра 2022. године.

Пријава на конкурс:

 1. Кандидати који су завршили (или у тренутку пријаве завршавају) основне студије на Електротехничком факултету у Београду пријаву на конкурс обављају електронским путем, слањем докумената од 20. до 30.септембра до 13 часова, на адресуmaster_konkurs_prijava@etf.bg.ac.rs

Документа за пријаву за кандидате који се пријављују електронски (кандидати који су завршили или завршавају основне студије на ЕТФ-у):

 • скениран попуњен и потписан пријавни лист (преузети)
 • скенирана признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • скениран извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • скенирана потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • скенирана потписана изјава о коришћењу буџетског статуса (за кандидате који су основне академске студије завршили пре школске 2021/2022. године)*
 1. Остали кандидати (кандидати који нису завршили основне студије на Електротехничком факултету у Београду) подносе лично пријаву и документа у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

Документа за пријаву за кандидате који се пријављују лично (остали кандидати):

 • попуњен пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених (за кандидате који нису држављани Републике Србије)
 • фотокопија пасоша за стране држављане
 • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
 1. диплома о завршеним основним студијама или уверење о завршеним основним студијама
 2. додатак дипломи или уверење о положеним испитима са основних студија
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • фотокопија решења о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су основне студије завршили у иностранству)
 • изјава о коришћењу буџетског статуса (за кандидате који су основне академске студије завршили пре школске 2021/2022. године)*

У прву годину мастер академских студија, студијски програм Електротехника и рачунарство, упис је на следећа изборна подручја (модуле):

 

Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на  Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис. Студент који се уписује уз допунске испите када положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду  имају проходност на одређене модуле према условима који су дати на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/master-akademske-studije

*Студенти који конкуришу за упис на мастер академске студије не могу да се финансирају из буџета ако су то право већ користили на раније уписаним мастер студијама.

** У првом конкурсном року могу конкурисати и студенти који су раније уписивали мастер академске  студије, а који су изгубили статус студента, односно који 01. октобра 2022. губе статус студента на Електротехничком факултету у Београду.

Календар конкурса:

 • Пријава:

од уторка, 20. до петка, 30. септембра 2022. године до 13 часова

 • Листа пријављених кандидата:

субота, 01. октобра

 • Примедбе на податке у листи пријављених:

понедељак 03. октобра, од 10 до 12 часова, у Студентском одсеку

 • Коначна листа пријављених кандидата:

уторак, 04 октобра

 • Прелиминарна ранг листа:

четвртак, 6. октобра

 • Жалбе на прелиминарну ранг листу :

петак, 7. октобра од 11-13 часова у Студентском одсеку

 • Подношење жалби декану на Решење комисије:

понедељак, 10. октобра од 10 до 12 часова у Студентском одсеку

 • Декан доноси решења по жалбама:

понедељак, 10. октобра до 16 часова

понедељак, 10. октобра у 17 часова

 • Упис кандидата:

у периоду од 11. до 14. октобра, према распореду чија сатница ће бити објављена

Документа потребна за упис:

 • индекс (студенти добијају на факултету)
 • две фотографије 4,5х3,5cm
 • оригинал извода из матичне књиге рођених (за кандидате који нису држављани Републике Србије)  
 • оверена  копија  уверења  о  завршеним  основним  академским  студијама  и
 • оверена копија уверења о положеним испитима (кандидати којима диплома и додатак нису издати у обавези су да, најкасније у року од годину дана, доставе оверену копију дипломе и додатак дипломи)
 • оверена копија дипломе и оверена копија додатка дипломи о завршеним основним академским студијама (кандидати којима су ова документа издата)
 • попуњен уписни лист, образац ШВ- 20  

 

Информације и обавештења о резултатима конкурса биће објављивана на сајту Факултета https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo, према роковима који су предвиђени конкурсом.

 Молимо вас да их редовно пратите.