Навигација

ОТ2ФЕ - Основи физичке електронике

Спецификација предмета
НазивОснови физичке електронике
АкронимОТ2ФЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама квантне механике и статистичке физике и њиховом применом за одређивање електронске структуре полупроводника. Полазећи од претходног, студенти стичу знања из области рада полупроводничких електронских и оптоелектронских компоненти, као што су диоде, транзистори, ласери, ЛЕД, фотодетектори и соларне ћелије.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање принципима фунционисања савремених полупроводничких електронских и оптоелектронских направа, што служи као основ за даље праћење и разумевање предмета као што су аналогна и дигитална електроника, оптичке телекомуникације, квантна механика, статистичка физика, квантна електроника, микро и наноелектроника и спинтроника.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКрони-Пени модел. Беспримесни и примесни полупроводници, концентрација носилаца, транспорт у полупроводницима, дрифт-дифузиони модел, нехомогени полупроводник. ПН спој, прелазни режими у диодама. Метал-полупроводник спој, МОС структура, хетероструктурни спојеви. Полупроводничке оптоелектронске компоненте, ласери, ЛЕД, фотодетектори, соларне ћелије. Ј-ФЕТови, МОСФЕТови и биполарани транзистори.
  Садржај практичне наставеВежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
  Литература
  1. Дејан Гвоздић: "Основе физичке електронике", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2ofe/?p=materijali
  2. Beng G. Streetman and Sanjay Banerjee: Solid State Electronic Devices , Prentice Hall, 2000.
  3. I.A.S.Sedra, K.C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 1998.
  4. J.Wilson, J.Hawkes: Optoelectronics - an introduction, Prentice Hall, 1998.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми70
  Семинари0