Навигација

ОТ4АОС - Адаптивна обрада сигнала

Спецификација предмета
НазивАдаптивна обрада сигнала
АкронимОТ4АОС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаОбрада сигнала 1
Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се прикажу технике адаптивне обраде сигнала. Фокус је на примени адаптивне обраде сигнала у телекомуникацијама и аудио системима.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће савладати технике адаптивне обраде сигнала погодне за решавање практичних проблема. Научиће структуре адпативних филтара и одговарајуће адаптивне алгоритме. Биће обучени да решавају практичне проблеме у телекомуникацијама и обради аудио сигнала. Биће обучени да користе MATLAB за симулацију адаптивних система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеДискретни стохастички процеси и модели, Wienerovi филтри, линеарна предикција, метод највећег нагиба, Least-mean-square адаптивни филтри, Калманов филтар, адаптивни филтри коришћењем структура са бесконачним импулсним одзивом, примена адаптивних, адаптивни системи засновани на подопсежном кодовању, “ Blind” еквилизација.
Садржај практичне наставеАнализа и синтеза алгоритама у MATLAB (MATLAB клон) окружењу. Имплементација на процесору сигнала, на развојном модулу.
Литература
  1. Adaptive Filter Theory, S. Haykin, Prentice Hall, 2002.
  2. Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
  3. Signal Processing Toolbox for use with MATLAB, MathWorks, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава0Усмени испит30
Пројекти40
Колоквијуми30
Семинари0