Навигација

ОТ3О - Оптоелектроника

Спецификација предмета
НазивОптоелектроника
АкронимОТ3О
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предмета1) Rазјашњење физичких појава које су последица интеракције светлости са материјом и опис могућег начина њиховог коришћења. 2) Разумевање функционисања основних оптоелектронских направа. 3) Демонстрација основних оптоелектронских појава кроз експеримент и оспособљавање студената за правилно коришћење оптоелектронских уређаја.
Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент: 1) стекне спознају о улози и примени оптоелектронике у данашњем развоју друштва, 2) упозна се са основним оптичким појавама и оптоелектронским направама и 3) овлада употребом оптоелектронских компоненти и уређаја и буде способан да их самостално користи.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОптоелектроника-појам и примене. Зрачна оптика. Аберације. Оптичка влакна. Таласна оптика. Поларизација, интерференција и дифракција. Фуријеова оптика. Нелинеарна оптика-увод. Светлосни извори: дискретни-ласер, ускопојасни и широкопојасни. Детектори. Полимерна оптоелектроника.
Садржај практичне наставеЛаб. вежбе: 1. Снимање профила Гаусовог снопа оптичког таласа - Оптика светлосног снопа. 2. Одређивање дужине резонатора He-Ne ласера - Ласери. 3. Оптимизација улазног степена оптичког пријемника - Детектори. 4. Одређивање пречника дифракционог прореза или жице -Таласна оптика, CCD. 5. Одређивање вредности Вередеове константе датог кристала - Поларизација.
Литература
  1. Оптоелектроника, П. Матавуљ, скрипта, Електротехнички факултет у Београду, 2007.
  2. Optics, E. Hecht, A. Zajac, Addison-Wesley Publishing Company, 1974.
  3. Optoelectronics - An Introduction, J. Wilson, J. Hawkes, Prentice Hall Europe,1998.
  4. Electro-Optics Handbook, R. Waynant, M. Ediger, McGraw-Hill Inc., 2000.
  5. Semiconducting Polymers, G.Hadziioannou, P.F.van Hutten, Wiley-Vch, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава40Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0