Навигација

ОТ2НЈ4 - Немачки језик 4

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 4
АкронимОТ2НЈ4
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предметапроширивање терминолошког и фразеолошког фонда иманентног одређеној струци, обогаћивање и проширивање говорних образаца на темама из области струке (за потребе академске и професионалне комуникације), проширивање образаца писане делатности (припрема стручних текстова већег обима)
    Исходи учења (стечена знања)овладавање вештинама разумевања на слух, језичка и терминолошка средства неопходна за праћење актуелног развоја у области уже струке, могућност састављања писаних форми већег обима
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеовладавање техникама разумевања на слух на нивоу глобалног, селективног и имплицитног слушања дијалошких и монолошких јединица
    Садржај практичне наставеразвој модела укључивања у области специфичне за свакодневну и професионалну активност (карактеристична језичка средства), даље усвајање и примена стручне терминологије
    Литература
    1. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte. Langenscheidt Verlag, Berlin 2000.
    2. Brockhaus Mensch. Natur. Technik : Mensch, Maschinen, Mechanismen. F. A. Brockhaus, Leipzig, Mannheim 2000..
    3. Rosemarie Buhlmann, Anneliese Fearns: Hinführung zur naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache. Hueber Verlag, Ismaning 1981.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања15Писмени испит0
    Практична настава15Усмени испит40
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0