Навигација

Eлектроникa

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОЕ2М3 Математика 3 O 3+3+0 6
3.2 ОЕ2ТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
3.3 ОЕ2ОЕ Основи електронике О 3+2+1 6
3.4 ОЕ2ЕМ Електрична мерења O 2+0+3 5
Бира се један од следећа два изборна предмета
3.5 ОЕ2ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
3.5 ОЕ2ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
Бира се један од следећа два практикума
3.6 ОЕ2ПРК Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 2
3.6 OE2ЕЈ3
OE2РЈ3
OE2ФЈ3
OE2НЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 2
Укупно 29 30
 
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1. ОЕ2СИС Сигнали и системи O 3+2+1 6
4.2 ОЕ2ОДЕ Основи дигиталне електронике O 3+2+1 6
4.3 ОЕ2ОАЕ Основи аналогне електронике O 3+2+1 6
4.4 ОЕ2Т1 Телекомуникације 1 O 3+2+1 6
4.5 ОЕ2М4 Математика 4 1 O 2+2+1 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета
4.5-2 ОЕ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 2 И 1+1+0.5 3
4.5-2 ОЕ2ДИФ Диференцијалне једначине 2 И 1+1+0.5 3
4.5-2 ОЕ2ЈМФ Једначине математичке физике 2 И 1+1+0.5 3
4.5-2 ОЕ2ВИС Вероватноћа и статистика 2 И 1+1+0.5 3
4.5-2 ОЕ2НУМ Нумеричка математика 2 И 1+1+0.5 3
4.5-2 ОЕ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 2 И 1+1+0.5 3
Укупно 29 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОЕ3ДЕ Дигитална електроника O 3+2+1 6
5.2 ОЕ3АЕ Аналогна електроника O 3+2+1 6
5.3 ОЕ3АОР Архитектура и организација рачунара O 3+2+1 6
Бирају се два од следећа три изборна предмета
5.4-5 ОЕ3Т2 Телекомуникације 2 И 3+2+1 6
5.4-5 ОЕ3САУ Системи аутоматског управљања И 3+1+1 6
5.4-5 ОЕ3Е Електромагнетика И 3+2+0 6
Укупно 28-29 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бира се пет од следећих осам изборних предмета
6.1-5 ОЕ3РЕ Рачунарска електроника И 3+1+1 6
6.1-5 ОЕ3УПК Увод у пројектовање интегрисаних кола И 3+1+2 6
6.1-5 ОЕ3ЛЕ Линеарна електроника И 3+1+1 6
6.1-5 ОЕ3ДОС Дигитална обрада сигнала И 3+1+1 6
6.1-5 ОЕ3ЕЕ Енергетска електроника И 3+1+1 6
6.1-5 ОЕ3ЕМ1 Електричне машине 1 И 3+1+1 6
6.1-5 ОЕ3Е Електромагнетика 3 И 3+2+0 6
6.1-5 Предмет са другог модула из 4. или 6. семестра са минимум истим бројем кредита И 3+1+1 6
Укупно 25-26 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се четири од следећих десет изборних предмета
7.1-4 ОЕ4ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
7.1-4 ОЕ4НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
7.1-4 ОЕ4УПВ Увод у пројектовање VLSI система 4 И 2+1+2 6
7.1-4 ОЕ4РФЕ RF електроника 5 И 3+1+1 6
7.1-4 ОЕ4МЕ Микроталасна електроника И 3+1+1 6
7.1-4 ОЕ4МТ Микроталасна техника И 3+1.5+0.5 6
7.1-4 ОЕ4ВЛС Рачунарски VLSI системи И 2+2+1 6
7.1-4 ОЕ4ООП Објектно-оријентисано програмирање 6 И 2+2+1 6
7.1-4 ОЕ4О Оптоелектроника И 3+1+1 6
7.1-4 ОЕ4ТВ Телевизија И 3+1+1 6
7.1-4 Изборни предмет из 5. семестра Модула Електроника или предмет
са другог модула из 5. или 7. семестра са минимум истим бројем кредита
И 3+1+1 6
Бирају се два од следећих шест практикума
7.5-6 ОЕ4ТД Техничка документација И 0+2+0 2
7.5-6 ОЕ4ПКЕ Практикум - Компоненте и израда електронских кола И 0+1+1 2
7.5-6 ОЕ4ПИР Практикум из рачунара И 0+1+1 2
7.5-6 ОЕ4ПСА Практикум из софтверских алата у електроници 7 И 0+1+1 2
7.5-6 ОЕ4ПВИ Практикум из виртуелне инструментације 8 И 1+1+0 2
7.5-6 OE5ЕЈ5
OE5РЈ5
OE5ФЈ5
OE5НЈ5
Страни језик 5 И 2+0+0 2
7.7 Пројекат О 0+0+2 2
Укупно 26 30
 
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три од следећих осам изборних предмета
8.1-3 ОЕ4УПВ Увод у пројектовање VLSI система 4 И 2+1+2 6
8.1-3 ОЕ4РФЕ RF електроника 5 И 3+1+1 6
8.1-3 ОЕ4ИРС Интегрисани рачунарски системи И 3+1+1 6
8.1-3 ОЕ4ЕМС Електронски мерни системи И 2+1+2 6
8.1-3 ОЕ4ЕК Електромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
8.1-3 ОЕ4СРВ Системи у реалном времену И 3+1+1 6
8.1-3 ОЕ4АС Аудио системи И 3+1+1 6
8.1-3 ОЕ4ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6
8.1-3 Изборни предмет из 6. семестра Модула Електроника или предмет
са другог модула из 8. семестра са минимум истим бројем кредита
И 3+1+1 6
8.4 Стручна пракса О 2
8.5 Завршни рад О 10
Укупно 14-15 30

Напомена:

Пројекат се може радити из обавезних и одабраних изборних предмета према наставном плану и програму из 5., 6. и 7. семестра, осим из предмета са других модула.
Пројекат се признаје само уз положен испит (промена изборног предмета захтева и промену пројекта).


1 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

2 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

3 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 5. семестру.

4 Овај предмет је само школске 2009/10. године био пребачен из 7. у 8. семестар.

5 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2010/11. године.

6 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

7 Овај практикум се може изабрати од школске 2010/11. године.

8 Овај практикум се може изабрати од школске 2011/12. године.