Навигација

ОТ4МИС - Моделирање и симулација у телекомуникационим системима

Спецификација предмета
НазивМоделирање и симулација у телекомуникационим системима
АкронимОТ4МИС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознати студенте с основама моделирања и рачунарске симулације телекомуникационих система.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студенти ће стећи потребна знања за примену софтверских алата за симулацију телекомуникационих система и мрежа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеМетодологија моделирања и симулације у телекомуникацијама. Формирање симулационог модела. Моделирање блокова телекомуникационих система. Monte Carlo симулација. Нумерички аспекти симулације. Обрада резултата. Услови за завршетак симулације. Симулација ретких догађаја. Оптимизација. Симулација телекомуникационих и рачунарских мрежа. Примери симулатора.
Садржај практичне наставеРад у слободним софтверским алатима за симулацију - GNU Octave, Python, ns-3...
Литература
  1. Averill M. Law: “Simulation Modeling & Analysis”, McGraw-Hill, 2007.
  2. M. Bjelica: "Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama" (elektronski udžbenik)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне и лабораторијске вежбе; тестови, домаћи задаци и пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит10
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти40
Колоквијуми10
Семинари0