Навигација

ОТ3САО - Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације

Спецификација предмета
НазивСложеност алгоритама и одабране методе оптимизације
АкронимОТ3САО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаМатематика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1ММ2)
Циљеви изучавања предметаОсновни концепти комбинаторне оптимизације биће од користи у разматрању неких тема у студијама телекомуникација. Коначна поља припремиће студенте за теорију кодова.
Исходи учења (стечена знања)Студенти добијају математичку основу и такође практичне смернице у разматрању проблема комбинаторне оптимизације, као и одговарјућу математичку основу за теорију кодова.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеТјурингова машина, дефиниција сложености алгоритама. Класе проблема P и NP. Проблем трговачког путника, хеуристички приступи. Оптимизација на мрежама: Најкраћа повезујућа мрежа. Екстремални путеви. Максимални протоци у мрежама. Коначна поља: Егзистенција и конструкција. Мултипликативна група. Примитивни полином, начин одређивања минималних полинома. Примене у теорији кодова.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у Телекомуникацијама.
Литература
  1. Д. Цветковић, С. Симић: Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, бесплатног математичког софтвера (SAGE, GeoGebra,…), индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања25Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми25
Семинари0