Навигација

ОТ2ЈМФ - Једначине математичке физике

Спецификација предмета
НазивЈедначине математичке физике
АкронимОТ2ЈМФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предмета-Упознавање студената са основним појмовима контурних проблема за линеарне диференцијалне једначине, ортогоналних полинома и диференцијалних једначина математичке физике -
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за решавање актуелних проблема у електротехници помоћу ортогоналних полинома и диференцијалних једначина математичке физике
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСвојствене вредности и Штурм-Лоувилов проблем, Ортогонални полиноми, Диференцијалне једначине и ортогоналност за полиномае Лежандра, Хермита, Лагера и Чебишева. Бесел-ове функције првог и другог типа, нелинеарне парцијалне диференцијалне једначине, Нелинеарна суперпозиција.Парцијалне диференцијалне једначине математичке физике. Примена у електротехници
Садржај практичне наставеКроз задатке, студент проучава оpтогоналне полиноме и једначине математичке физике као и њихову примену у електротехници
Литература
  1. Д.С. Митриновић, Једначине математичке физике, Грађевинска књига, Београд 1979.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставе15 hours teaching + 15 hours tutorials on blackboard with exercises + 7.5 hours consulting related to home works, exam at the end of the unit. Students should spend 42 hours in learning and solving exercises on their own; 1.5 hours per week during semester and additional 20 hours afterwards.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0