Навигација

ОТ3СП - Сензори и претварачи

Спецификација предмета
НазивСензори и претварачи
АкронимОТ3СП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципима конверзије сензорских сигнала међу различитим енергетским доменима, техником обраде сигнала и њиховим коришћењем у мерним и контролним системима.
   Исходи учења (стечена знања)Примена стечених знања у будућој инжењерској пракси студената у области размене информација са околном средином, укључујући биолошке системе.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКласификација сензора. Пренос и обрада информација у мерним системима. Сензорске технологије. Интелигентни и интегрисани сензори. Микроелектронски сензори механичких величина. Танкослојни оптички сензори. Светловодни сензори. Хемијски и биосензори. Сензори на бази реакција оксидације и редукције. Рачунарски аквизициони системи.
   Садржај практичне наставеЛабораторијске и рачунске вежбе
   Литература
   1. Белешке са предавања, на веб сајту
   2. Д. Станковић: Физичко техничка мерења-сензори, Универзитет у Београду, Beograd, 1997
   3. М. Поповић, Сензори и мерења, Виша електротехничка школа, Београд, 2000.
   4. Материјал са веб сајта http://www.sensorsweb.com/
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставе45 часова предавања + 20 часова лабораторијских вежби + 10 часова демонстрационих семинара и рачунских вежбања. Колоквијум.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава40Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми10
   Семинари0