Навигација

ОТ3ОС1 - Обрада сигнала 1

Спецификација предмета
НазивОбрада сигнала 1
АкронимОТ3ОС1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаСигнали и системи, телекомуникације 1
Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се прикажу основне технике обраде сигнала. Фокус је на анализи сигнала у временском и фреквенцијском домену, идеалном и реалном систему за дигиталну обраду континуалних сигнала, спектралној анализи сигнала, пројектовању и реализацији основних типова FIR и IIR филтара.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће моћи да разумеју основне концепте везане за дигиталну обраду сигнала. Научиће основне технике за спектралну анализу дигиталних сигнала. Биће обучени да пројектују основне типове FIR и IIR дигиталних филтара. Биће обучени да користе MATLAB (MATLAB клон) у решавању једноставних проблема везаних за спектралну анализу и пројектовање и анализу дигиталних филтара.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеАнализа дискретних сигнала и система у временском домену, aнализа дисктерних система помоћу Z и Фуријеове трансформације, идеалан и реалан систем за дигиталну обраду континуалних сигнала, дискретна Фуријеова трансформација, брза Фуријеова трансформација, особине линеарних временских инваријантних система, пројектовање и реализација FIR и IIR филтара, основе система са више брзина.
Садржај практичне наставеСофтверска имплементација у MATLAB-у
Литература
  1. Љ. Милић, З. Добросављевић:Увод у обраду сигнала, Академска мисао, Београд
  2. Digital Signal processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
  3. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, J. Proakis and D. Manolakis, Prentice Hall, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задатци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0