Навигација

Родна равноправност

Повереник за равноправност на Електротехничком факултету Универзитета у Београду је Биљана Велкић Ракијаш, шеф Одсека за кадровске и опште послове

број тел. 3218-325, мејл адреса: poverenikzaravnopravnost@etf.bg.ac.rs

План за постизање родне равноправности на Електротехничком факултету

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду