Навигација

Енергетика(2006)

Смер: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ (ЕЕС)

2. година

3. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОГ2М3 Математика 3 11 3+3+0 6
3.2 ОГ2Е Електромагнетика 11 3+2+0 5
3.3 ОГ2ТЕК Теорија електричних кола 11 3+2+0 5
3.4 ОГ2ЕМ1 Електрична мерења 1 78 2+0+3 5
3.5 ОГ2ЕЕ Елементи електронике 11 3+2+1 6
3.6   Практикум или страни језик 0+2+0/2+0+0 3
Укупно   29 30
 
4. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОГ2СИС Сигнали и системи 11 3+2+1 6
4.2 ОГ2ЕМ2 Електрична мерења 2 78 2+0+2 5
4.3 ОГ2ЕМ Електричне машине 69 3+1+0 5
4.4 ОГ2М Механика 69 2+2+0 5
4.5   Практикум или страни језик 0+2+0/2+0+0 3
4.6 ОГ2М4 Математика 4 1 11 3+3+0 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета: 2
4.6.2 ОГ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0.5 3
Укупно   26 30

3. година

5. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОГ3ЕИН Електроенергетске инсталације ниског напона 69 2+2+0,5 5
5.2 ОГ3АМ Асинхроне машине 69 2+1+1 5
5.3 ОГ3ЕТ Енергетски трансформатори 69 3+1+0,5 5
5.4 ОГ3САУ Системи аутоматског управљања 11 3+1+0 5
5.5 ОГ3ТУЕ Телекомуникације у електроенергетици 11 3+1+0 5
5.6 ОГ3ЕЕС Елементи ЕЕС 11 3+1+0 5
Укупно   24,5 30
 
6. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОГ3ТВ1 Техника високог напона 1 78 2+1+1 5
6.2 ОГ3ЕП1 Енергетски претварачи 1 69 2+2+0,5 5
6.3 ОГ3ДИМ Дистрибутивне и индустријске мреже 78 3+1+0 5
6.4 ОГ3АЕ1 Анализа електроенергетских система 1 78 2+2+0 5
6.5 ОГ3СМ Синхроне машине 69 2+1+1 5
6.6   Изборни предмет или:
6.6.1 Практикум или страни језик и
6.6.2 Пројекат


19
2+2+0
0+2+0/2+0+0
0+0+2
5
3
2
Укупно   24,5 30

4. година

7. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 ОГ4РП Разводна постројења 78 2+2+0 5
7.2 ОГ4ТПЕ Термички процеси у електроенергетици 69 2+1+1 5
7.3 ОГ4ЕП Електромоторни погони 69 2+1,5+0,5 5
7.4   Изборни предмет 2+2+0 5
7.5   Изборни предмет 2+2+0 5
7.6.1
7.6.2
  Пројекат и
Практикум или страни језик
19
0+0+2
0+2+0/2+0+0
2
3
Укупно   24 30
 
8. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 ОГ4ППР Пројектовање помоћу рачунара у електронергетици 78 2+1+1 5
8.2 ОГ4РЗ Релејна заштита 78 2+1+1 5
8.3   Изборни предмет 2+2+0 5
8.4   Практикум или страни језик 0+2+0/2+0+0 3
8.5   Стручна пракса О   2
8.6   Завршни рад О   10
Укупно   14 30

1 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

2 Предмети из ове групе могу се изабрати од школске 2011/12. године.


Статус 69: Три предмета са статусом 69 могу се заменити изборним предметима.
Статус 78: Један предмет са статусом 78 може се заменити изборним предметом.
Статус 11: Предмети са овим статусом су обавезни.
Статус 1Л: Изборни предмети и практикуми са листа 1, 2 или 3.
Пројекат: Студент мора изабрати и положити најмање један пројекат током студија.

 

 

Смер: ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ И ПОГОНИ (ЕПП)

2. година

3. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОГ2М3 Математика 3 11 3+3+0 6
3.2 ОГ2Е Електромагнетика 11 3+2+0 5
3.3 ОГ2ТЕК Теорија електричних кола 11 3+2+0 5
3.4 ОГ2ЕМ1 Електрична мерења 1 69 2+0+3 5
3.5 ОГ2ЕЕ Елементи електронике 11 3+2+1 6
3.6   Практикум или страни језик 0+2+0/2+0+0 3
Укупно   29 30
 
4. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОГ2СИС Сигнали и системи 11 3+2+1 6
4.2 ОГ2ЕМ2 Електрична мерења 2 69 2+0+2 5
4.3 ОГ2ЕМ Електричне машине 78 3+1+0 5
4.4 ОГ2М Механика 69 2+2+0 5
4.5   Практикум или страни језик 0+2+0/2+0+0 3
4.6 ОГ2М4 Математика 4 1 11 3+3+0 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета: 2
4.6.2 ОГ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
4.6.2 ОГ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0.5 3
Укупно   26 30

3. година

5. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОГ3ЕИН Електроенергетске инсталације ниског напона 78 2+2+0,5 5
5.2   Изборни предмет 2+2+0 5
5.3 ОГ3АМ Асинхроне машине 78 2+1+1 5
5.4 ОГ3ЕТ Енергетски трансформатори 78 3+1+0,5 5
5.5 ОГ3САУ Системи аутоматског управљања 11 3+1+0 5
5.6 ОГ3ТУЕ Телекомуникације у електроенергетици 11 3+1+0 5
Укупно   24,5 30
 
6. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОГ3ТВ1 Техника високог напона 1 69 2+1+1 5
6.2 ОГ3ЕП1 Енергетски претварачи 1 78 2+2+0,5 5
6.3 ОГ3ДИМ Дистрибутивне и индустријске мреже 69 3+1+0 5
6.4 ОГ3АЕ1 Анализа електроенергетских система 1 69 2+2+0 5
6.5 ОГ3СМ Синхроне машине 78 2+1+1 5
6.6   Изборни предмет или:
6.6.1 Практикум или страни језик и
6.6.2 Пројекат


19
2+2+0
0+2+0/2+0+0
0+0+2
5
3
2
Укупно   24,5 30

4. година

7. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 ОГ4РП Разводна постројења 69 2+2+0 5
7.2 ОГ4ТПЕ Термички процеси у електроенергетици 78 2+1+1 5
7.3 ОГ4ЕП Електромоторни погони 78 2+1,5+0,5 5
7.4   Изборни предмет 2+2+0 5
7.5   Изборни предмет 2+2+0 5
7.6   Изборни предмет или:
7.6.1 Практикум или страни језик и
7.6.2 Пројекат


19
2+2+0
0+2+0/2+0+0
0+0+2
5
3
2
Укупно   24 30
 
8. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 ОГ4ППР Пројектовање помоћу рачунара у електронергетици 69 2+1+1 5
8.2 ОГ4РЗ Релејна заштита 69 2+1+1 5
8.3   Изборни предмет 2+2+0 5
8.4   Практикум или страни језик 0+2+0/2+0+0 3
8.5   Стручна пракса О   2
8.6   Завршни рад О   10
Укупно   14 30

1 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

2 Предмети из ове групе могу се изабрати од школске 2011/12. године.


Статус 69: Три предмета са статусом 69 могу се заменити изборним предметима.
Статус 78: Један предмет са статусом 78 може се заменити изборним предметом.
Статус 11: Предмети са овим статусом су обавезни.
Статус 1Л: Изборни предмети и практикуми са листе 1, 2 или 3.
Пројекат: Студент мора изабрати и положити најмање један пројекат током студија.

 

ЛИСТА 1: Изборни предмети и практикуми са смера за ЕПП
Сви предмети имају 4 часа и 5 кредита. Сви практикуми имају 2 часа и 3 кредита
1. ОГ4ЕО Електрично осветљење (7.с.) (2+2)
2. ОГ4РЕП Регулација електромоторних погона (8.с.) (2+1,5+0,5)
3. ОГ4ВП Вишемоторни погони (7.с.) 3 (2+2)
4. ОГ4ЕИ2 Електричне инсталације ниског напона 2 (8.с.) (2+2+0,5)
5. ОГ4ЕП2 Енергетски претварачи 2 (7.с.) (2+2+0,5)
6. ОГ4УЕП Управљање енергетским претварачима (8.с.) (2+1+1)
7. ОГ4ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима (8.с.) (2+1+1)
8. ОГ4ИЕМ Испитивање електричних машина (8.с.) (2+0+2)
9. ОГ4ЕВ Електрична возила (7.с.) (2,5+1+0,5)
10. ОГ4ЕМС Електричне машине једносмерне струје (8.с.) (2+1+1)
11. ОГ4ЗЗЕ Загревање и заштита електричних машина (7.с.) (3+1)
12. ОГ4СЕИ Специјалне електричне инсталације (7.с.) (2+1+1)
13. ОГ4Е Електротермија (8.с.) (2+1+1)
14. ОГ4ПДС Практикум - Дигитални сигнал процесори (7.с.) (0+0+2)
15. ОГ4ПЕП Практикум из електромоторних погона (7.с.) 4 (0+0+2)
16. ОГ4ПКО Претварачка кола за обновљиве изворе енергије (8.с.) 4 (2+2+0)
17. ОГ4ПРП Практикум из регулације електромоторних погона (8.с.) 4 (0+0+2)
ЛИСТА 2: Изборни предмети и практикуми са смера за ЕЕС
Сви предмети имају 4 часа и 5 кредита. Сви практикуми имају 2 часа и 3 кредита
1. ОГ2ПРК Практикум из рачунарске анализе кола (3.с.) (1+0+1)
2. ОГ4ТЕД Тржиште електричне енергије и дерегулација (8.с) (3+1)
3. ОГ3ПЕС Практикум из елемената ЕЕС (5.с.) (0+1+1)
4. ОГ4ЕМН Електрична мерења неелектричних величина (8.с.) (2+2)
5. ОГ4ТВ2 Техника високог напона 2 (7. с.) (2+1+1)
6. ОГ4ТСУ Технички системи управљања у ЕЕС (8.с.) (2+2)
7. ОГ4АЕ2 Анализа ЕЕС 2 (7.с.) (2+2)
8. ОГ4ПСА Практикум из софтверских aлата у енергетици (8.с.) (0+0+2)
9. ОГ4РЕС Регулација ЕЕС (8.с.) 4  
10. ОГ4ПЛВ Практикум-Лабораторијске вежбе из ЕЕС (8.с.) (0+0+2)
11. ОГ4ПАЕ Практикум из анализе ЕЕС (7.с.) (0+1+1)
12. ОГ4КТ Кабловска техника (8.с.) (2+2)
13. ОГ4ЕЛ Електране (7.с.) (2+2)
14. ОГ4ОИЕ Обновљиви извори енергије (8.с.) (2+2)
15. ОГ4ХИМ Хидраулика и машинство (7.с.) 6 (3+1)
16. ОГ4ПИЕ Практикум из експлоатације ЕЕС (8.с.) 7 (0+2)
17. ОГ4МУЕ Материјали у електротехници (7.с.) (3+1)
18. ОГ4ПЕС Планирање ЕЕС-а (7.с) 8  
19. ОГ4КЕЕ Квалитет електричне енергије (7.с.) (2+1+1)
20. ОГ4ЕЕС Експлоатација ЕЕС-а (8.с.) 8  
21. ОГ4ВО Високонапонска опрема (8.с.) (2+2)
22. ОГ4ЕК Електромагнетна компатибилност (7.с.) 8  
23. ОГ4ОЕ Општа енергетика (7.с.) (3+1)
ЛИСТА 3: Препоручени изборни предмети и практикуми са свих модула ЕТФ-а

Напомене:
  • Предмети са листе 3 фигуришу у плану наставе других модула ЕТФ-а.
  • Предавач, семестар и распоред дефинисан је планом наставе модула у коме предмет фигурише као обавезни или изборни.
  • Предавања на појединим предметима могу бити условљена минималним бројем пријављених
  • Поред препоручених, могу се бирати и предмети који нису на доњој листи, у случају да жељени предмет није расположив, као и у другим случајевима - уз консултације са ментором
  • Сви изборни предмети планирани за 7. семестар могу да се бирају у непарним семестрима, а изборни предмети планирани за 8. семестар могу да се бирају у парним семестрима
  Шифра Предмет ЕСПБ
1. ИР2НАД Нумеричка анализа и дискретна математика 6
2. ОЕ2ООП Објектно оријентисано програмирање 5
3. ОФ2ПРМ Практикум из рачунарских алата у математици 3
4. ОФ2ПМ4 Практикум из математике 4 9  
5. ОФ2СС Системски софтвер 6
6. ОТ2ОР Организација рачунара 5
7. ОФ2ОДЕ Основи дигиталне електронике 6
8. ОФ3О Оптоелектроника 6
9. ОЕ3ДЕ Дигитална електроника 6
10.   Страни језик 1-6  
11. ОС3РА Роботика и аутоматизација 6
12. ОФ2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 10 3
13. ОФ2ДИФ Диференцијалне једначине 10 3
14. ОФ2ЈМФ Једначине математичке физике 10 3
15. ОФ2ВИС Вероватноћа и статистика 10 3
16. ОФ2НУМ Нумеричка математика 10 3
17. ОФ2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 10 3
ЛИСТА 4: Пројекти
  Шифра Пројекат
1. ОГ-П1 Пројекат из енергетских трансформатора
2. ОГ-П2 Пројекат из електричних инсталација
3. ОГ-П3 Пројекат из електромоторних погона
4. ОГ-П4 Пројекат из синхроних машина
5. ОГ-П5 Пројекат из разводних постројења
6. ОГ-П6 Пројекат из релејне заштите
7. ОГ-П7 Пројекат из енергетских претварача
8. ОГ-П8 Пројекат из пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици
9. ОГ-П9 Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима
10. ОГ-П10 Пројекат из технике високог напона

3 Овај предмет је пребачен из 8. у 7. семестар од школске 2010/11. године.

4 Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

5 Овај предмет се не нуди од школске 2010/11. године.

6 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

7 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.

8 Овај предмет се не нуди од школске 2008/09. године.

9 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.

10 Овај предмет може се изабрати од школске 2011/12. године, уколико није изабран у 4. семестру.