Навигација

Упис кандидата на мастер академске студије

Новости

Молимо кандидате да редовно пратите обавештења на сајту.

24.10.2017.

Обавештење о упису на мастер академске студије у другом уписном року у школској 2017/18. години

I Објављујемо листу кандидата за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2017/2018. годину, који се могу уписати у статусу самофинансирања

Листа примљених  кандидата

II Кандидати условно примљени на мастер академске студије уз полагање допунских испита:

Модул: Софтверско инжењерство

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Александар (Бранислав) Карастојановић Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије - МЕФ
 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
 2. Алгоритми и структура података 1
 3. Заштита података
 4. Микропроцесорски системи
 5. Перформансе рачунарских система
 6. Објектно оријентисано програмирање 2
 7. Програмски преводиоци 1
2. Срђан (Жарко) Доброта Џон Незбит Универзитет – Факултет за компјутерске науке
 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
 2. Микропроцесорски системи
 3. Перформансе рачунарских система
 4. Заштита података
 5. Објектно оријентисано програмирање 2
 6. Програмски преводиоци 1

Модул: Сигнали и системи

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Никола (Томислав) Савкић Војна Академија
 1. Стохастички системи и естимација
 2. Сензори и актуатори

Модул: Рачунарска техника и информатика

 

Име и презиме

Завршен факултет

Допунски испити

1.

Милош (Бошко) Дражета

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије - МЕФ

 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
 2. Алгоритми и структура података
 3. Основи рачунарске технике 2
 4. Архитектура и организација рачунара 1
 5. Перформансе рачунарских система
 6. Рачунарски VLSI системи
 7. Микопроцесорски системи
 8. Програмски преводиоци 1
 9. Системски софтвер

Упис ће се обавити у среду, 25. октобра и у четвртак, 26. октобра 2017. године у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА. Молимо студенте да при избору предмета провере правила бирања на модулима (сајт Факултета, опција Студирање - Мастер студије - Акредитација 2013, /index.php?option=com_content&task=view&id=2008&Itemid=220 )

За студенте који су већ били уписани на мастер студије и изгубили статус студента у Плану студија, за положене испите наводе назнаку „положен“.

Школарина за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују у прву годину мастер студија, износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 уплаћује се приликом уписа.

За студенте са допунским испитима школарина је увећана за износ за допунске испите. Школарина за допунске испите се обрачунава према броју ЕСПБ за допунски испит по цени од 1.800 динара по кредиту

Кандидати који су већ били уписани и изгубили статус студента и поново уписују мастер академске студије, а имају положене испите и остварено мање од 30 ЕСПБ бодова, при упису уплаћују 7000 динара на име поновног уписа и признавања испита, а школарина ће им бити одређена на основу преосталих кредита за неположене испите и за мастер рад, што ће видети на својим сервисима по обављеном упису. Школарина се може платити у четири рате, а рок за плаћање прве рате школарине је 31. октобар 2017. преко студентских сервиса.

III Упис пријављених кандидата који су већ били уписани и изгубили статус студента и поново уписују мастер академске студије, а имају положене испите и остварених 30 ЕСПБ бодова, обавиће се  до петка 27. oктобра  2017. године у Студeнтском одсеку од 11 до 13 часова. Ови кандидати се не налазе на ранг листи и уписују се ван уписне квоте.

За упис је потребно:

 • индекс (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист (образац ШВ-20) (добија се на упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет на износ 1600 динара (сврха уплате „за Универзитет“)

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

По обављеном упису студенти су у обавези да са индексом отворе налог у Рачунском центру како би приступили студентским сервисима.

По обављеном упису, студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист (образац ШВ-20).

17.10.2017.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о другом уписном року на прву годину мастер академских студија
за школску 2017/18. годину

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија, преостало је 37 слободних места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Пријава кандидата је у среду, 18. октобра и у четвртак, 19. октобра 2017. године, у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

Ближе услове уписа на мастер студије можете прочитати у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2017/18. години, на сајту Факултета, опција Упис/Мастер студије.

Уз попуњен пријавни лист подносе се следећа документа:

 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатак дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • за кандидате који су основне студије завршили у иностранству потребно је приложити и оверену фотокопију решења о признавању високошколске исправе за наставак студија – оригинал на увид
 • признаница за пријаву на конкурс (уплаћује се 4000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200)

У датим роковима могу се пријавити за поновни упис студенти мастер студија којима је истекао законски рок за завршетак студија и они који су изгубили статус студента. Ови студенти уз молбу за поновни упис плаћају 7000 динара за поновни упис и признавање испита. За неположене предмете и мастер рад плаћају школарину по цени од 2.450 динара по боду. Школарина ће бити обрачуната после признавања и пријаве предмета и може се уплатити у четири рате. Прва рата се плаћа до 31.октобра 2017. године.

Студенти који се поново уписују, потребно је да донесу:

 • Молбу (формулар из Скриптарнице) са испуњеним подацима из „старог“ индекса, у којој ће навести „поновни упис на мастер академске студије“.
 • на полеђини молбе је потребно навести План студија. Положене предмете означити са „положен“.
 • оверену фотокопију уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверену фотокопију уверења о положеним испитима или додатак дипломе – оригинал на увид
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • „стари“ индекс са мастер студија који ће бити задржан у Студентском одсеку

Молимо кандидате да прате информације које се односе на упис мастер академских студија на сајту Факултета, у опцији Упис / Мастер студије


10.10.2017.

Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2017/2018. годину

Објављујемо коначну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2017/18. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, кандидати који се налазе до 350. места на ранг листи стекли су право на финансирање из буџета. Кандидати испод 350. места на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Кандидати који се уписују условно  уз допунске испите не налазе се на ранг листи. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите

Упис кандидата који су стекли право уписа на терет буџета,  обавиће се  у среду, 11.10. и у четвртак, 12.10, а упис самофинансирајућих студената је у петак 13.10.2017. године,  у термину од 13 до 16 часова у сали 60.

У петак, 13.10.2017. године у 12,30  часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. У 13 часова настављамо са уписом кандидата у статусу самофинансирајућих студената.

За упражњена и преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, , о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису
 • попуњен пријавни лист (образац ШВ-20) добија се при упису
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара  уплаћује се приликом уписа. Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру (промена лозинке) како би приступили сервисима и пријаве предмете преко студентских сервиса (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.

09.10.2017.

Исправке на прелиминарној ранг листи за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2017/2018. годину

Због техничког пропуста  на ранг листи, следећи кандидати, који су били пријављени, нису рангирани на прелиминарној ранг листи:

 1. Марко Крајиновић, број пријаве 455
 2. Марјан Милосављевић, број пријаве 456
 3. Филип Самарџић, број пријаве 457
 4. Душан Бешевић, број пријаве 458
 5. Дарко Ивковић, број пријаве 459

 После унетих  исправки  објављујемо исправљену ранг листу:

Извињавамо се кандидатима  због направљене грешке.

Коначна ранг листа ће бити објављена у уторак, 10.10.2017. године.

Упис кандидата који су стекли право уписа на терет буџета,  обавиће се  у среду, 11.10. и у четвртак, 12.10, а упис самофинансирајућих студената је у петак 13.10.2017. године,  у термину од 13 до 16 часова, у сали 60.

У петак, 13.10.2017. године у 12,30  часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. У 13 часова настављамо са уписом кандидата у статусу самофинансирајућих студената.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису
 • попуњен  пријавни лист (образац ШВ-20),  добија се на упису
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара  уплаћује се приликом уписа. Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

Како бисмо избегли гужве, упис студената обавиће се по следећем распореду:

Среда, 11. октобар

 • Од 13 до 14 часова, кандидати са рангом  од 1 до 50
 • Од 14 до 15,  кандидати са рангом  од 51 до 100
 • Од 15 до 16,  кандидати са рангом  од 101 до 175

 

Четвртак, 12. октобар

 • Од 13 до 14 часова, кандидати са рангом од 176 до 230
 • Од 14 до 15, кандидати са рангом  од 231 до 280
 • Од 15 до 16, кандидати са рангом  од 281 до 350

 

Петак, 13. Октобар

После прозивке за евентуално слободна места на буџету, обавиће се  упис студената по прозивци на терет буџета.

Наставак уписа кандидата на самофинансирању:

 • Од 13 до 14 часова, кандидати са рангом од 351 до 400
 • Од 14 до 15, кандидати са рангом  од 401 до 450
 • Од 15 до 16, кандидати са рангом  од 451 до краја ранг листе. 

По завршетку првог уписног рока за упражњена преостала места објавиће се други уписни рок, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

06.10.2017.

Прелиминарне ранг листе за упис на мастер академскe студије у школској 2017/2018. години

Објављујемо прелиминарну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2017/18. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, кандидати који се налазе до 350. места на ранг листи стекли су право на финансирање из буџета. Кандидати испод 350. места на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Кандидати који се уписују условно  уз допунске испите не налазе се на ранг листи. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети у понедељак 09.10.2017. године до 10 до 12 часова  у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије.

Решењa о примедбама биће истакнутa у истог дана, 09.10.2017. године до 15 часова.

Кандидати имају право жалбе Декану факулетета, која се подноси писмено у Студентском одсеку,  у уторак, 10.10.2017. године, од 10 до 11 часова. Решењa по жалбама Декану биће истакнутa истог дана, 10.10.2017. године до 15 часова.

Коначна ранг листа ће бити објављена у уторак, 10.10.2017. године у поподневним часовима.

Упис кандидата који су стекли право уписа на терет буџета,  обавиће се  у среду, 11.10. и у четвртак, 12.10, а упис самофинансирајућих студената је у петак 13.10.2017. године,  у термину од 13 до 16 часова.

У петак, 13.10.2017. године у 12,30  часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. У 13 часова настављамо са уписом кандидата у статусу самофинансирајућих студената.

За евентуално упражњена и преостала места, расписаће се нови конкурс, по завршетку првог уписног рока, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

 

Према расписаном конкурсу Универзитета у Београду за упис на мастер академске студије за школску 2017/2018. годину, Електротехнички факултет објављује:

КОНКУРС ЗА УПИС
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години уписује 450 студената (350 буџетских и 100 самофинансирајућих) у прву годину мастер академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

 1. Аудио и видео комуникације
 2. Биомедицинско и еколошко инжењерство
 3. Електроника
 4. Електроенергетски системи
 5. Енергетска ефикасност
 6. Микроталасна техника
 7. Наноелектроника и фотоника
 8. Рачунарска техника и информатика
 9. Сигнали и системи
 10. Системско инжењерство и радио комуникације
 11. Софтверско инжењерство
 12. Примењена математика

I    Општи услови конкурса

 1. У прву годину мастер академских студија, које имају 60 ЕСПБ, може се уписати лице:
  • које је завршило одговарајуће основне академске студије на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ;
  • које је стекло високо образовање на овом Факултету, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од 8 семестара.
 2. Право  пријаве на конкурс имају и кандидати који у тренутку конкурисања нису завршили основне академске студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше основне студије до  30.09.2017. године.
 3. У првом конкурсном року могу да конкуришу кандидати који нису уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду  и студенти који су изгубили статус студента мастер академских студија.
 4. Студенти мастер академских студија који су изгубили статус студента и имају остварених 30 ЕСПБ у току мастер студија, а који нису искористили право поновног уписа на тај начин, могу се уписати у другом уписном року. Ови студенти се уписују у статусу самофинансирајућих студената уз могућност признавања положених испита и имају право студирања једну школску годину. Право уписа на овај начин се може користити само једанпут.
 5. Веће Факултета, на предлог катедре одговорне за одговарајући модул, утврђује који су студијски програми и модули у оквиру студијског програма основних академских студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија Електротехника и рачунарство, односно модулу студијског програма.
 6. Програми мастер академских студија су прилагођени студентима који су завршили основне академске студије на одговарајућим студијским програмима и модулима у оквиру њих на Електротехничком факултету у Београду. За све остале кандидате могу се прописати допунски испити из предмета основних академских студија, у зависности од програма њихових основних студија.
 7. По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
 8. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу чл. 48 Правилника о основним и (дипломским) мастер академским студијама.

II   Студијски програм

 1. У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ. Израда мастер рада носи додатних 30 ЕСПБ.
 2. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три, уколико правилима модула није другачије одређено.
 3. Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула. При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два курса из групе Општеобразовних предмета, који носе по 3 ЕСПБ.
 4. Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
 5. Уколико је студент током основних академских студија положио неки од предмета са листе као изборни, па су му ЕСПБ бодови за тај предмет додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ за основне академске студије, он не може поново изабрати тај предмет на мастер академским студијама. Уколико је предмет положен као факултативни па бодови за тај предмет нису додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ, он се може изабрати и признати на мастер академским студијама
 6. Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер рада је дефинисана Правилником о основним и (дипломским) мастер студијама (Измене правилника) и Одлуком Наставно научног већа

III Упис кандидата који су завршили претходно образовање у иностранству

Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Процес признавања се ради на Универзитету у Београду  и мора бити окончан пре уписа на мастер студије.

IV Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

V   Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте мастер академских студија износи 147.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане студенте мастер академских студија износи 2.500,00 ЕУР-а.

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI   Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року  за упис студената на мастер академске студије примају се од 11. до 15. септембра 2017. године од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

Уколико после уписа у првом уписном року преостане слободних места биће расписан други уписни рок, о чему ће бити  постављено ново обавештење на сајту Факултета.

У оквиру другог уписног рока пријаву за упис подносе и студенти мастер академских студија који су изгубили статус студента, који су положили све испите и остварили 30 ЕСПБ  у току мастер студија и нису већ користили овај начин уписа. Ови студенти се уписују у статусу самофинансирајућих студената уз могућност признавања положених испита и имају право студирања једну школску годину. Право уписа на овај начин се може користити само једанпут.

VII Пријава на конкурс

 1. Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе:
  • попуњен пријавни лист (преузети)
  • признаницу о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300.
 2. Кандидати који нису завршили основне студије на Електротехничком факултету у Београду  поред пријавног листа и уплатнице,  предају фотокопије докумената, и то:
  • диплому о завршеним основним академским студијама
  • додатак дипломи , односно уверење о положеним испитима са основних  студија
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених

VIII Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на  Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.
Студент који се уписује уз допунске испите може студирати само у статусу самофинансирајућег студента. Када студент положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

 1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

 1. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Електротехника и рачунарство.

2.1 Модул Аудио и видео комуникације

2.1.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

2.2.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.2.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.3 Модул Енергетска ефикасност

2.3.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.3.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.4 Модул Електроенергетски системи

2.4.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.4.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.5 Модул Електроника

2.5.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.5.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.6 Модул Микроталасна техника

2.6.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.6.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.7 Модул Наноелектроника и фотоника

2.7.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.7.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.8 Модул Примењена математика

Кандидати који су завршили основне академске студије на било којем модулу имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9 Модул Рачунарска техника и информатика

2.9.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.10 Модул Сигнали и системи

2.10.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Сигнали и системи имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.10.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Сигнали и системи имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

2.11.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.11.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити.

2.12 Модул Софтверско инжењерство

2.12.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.12.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

 1. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Софтверско инжењерство

3.1 Модул Аудио и видео комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.3 Модул Енергетска ефикасност

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.4 Модул Електроенергетски системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.5 Модул Електроника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.6 Модул Микроталасна техника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.7 Модул Наноелектроника и фотоника

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.8 Модул Примењена математика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.9 Модул Рачунарска техника и информатика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.10 Модул Сигнали и системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.12 Модул Софтверско инжењерство

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.