Навигација

ОТ3ТМ - Телекомуникационе мреже

Спецификација предмета
НазивТелекомуникационе мреже
АкронимОТ3ТМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема услова
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са фундаменталним концептима телекомуникационих мрежа и протокола, као и принципима управљања телекомуникационим саобраћајем.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти би требало да: (1) стекну основна знања о телекомуникационим мрежама и протоколима; (2) умеју да анализирају основне перформансе телекомуникационе мреже и телекомуникационог протокола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе(1) Функције и подела телекомуникационих мрежа; медијуми преноса. (2) Увод у мреже са комутацијом пакета и протоколе. (3) Слој линка за податке; локалне рачунарске мреже. (4) Основне карактеристике IP мрежа. (5) Технологије L2 комутације пакета: FR и ATM. (6) Управљање саобраћајем и квалитет сервиса у АТМ мрежи. (7) PDH и SDH системи преноса; транспортне мреже. (8) Синхронизација SDH мрежа.
Садржај практичне наставеРачунске и лабораторијске вежбе: особине мрежних топологија, нумерација и адресирање у телекомуникационим мрежама, функције контроле грешака, функције контроле протока, управљање саобраћајем у Frame Relay и ATM мрежама, планирање транспортних мрежа.
Литература
  1. W. Stallings, "Data and Computer Communications", 9th Edition, Prentice Hall, NJ, 2010. (Одабрана поглавља).
  2. A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, "Computer Networks", 5th edition, Pearson Education Inc. & Prentice Hall, 2011. (Одабрана поглавља).
  3. J. Caballero, F. Hens, R. Segura, A. Guimerá, "Installation and Maintenance of SDH/SONET, ATM, xDSL and Synchronization Networks", Artech House, 2003. (Одабрана поглавља).
  4. J-P. Vasseur, M. Pickavet, P.Demeester, "Network Recovery (Protection and Restoration of Optical, SONET-SDH, IP, and MPLS)", Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2004. (Одабрана поглавља).
  5. Материјали са предавања и вежби.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, рачунске и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0