Навигација

ОТ4ОЕ - Основи економије

Спецификација предмета
НазивОснови економије
АкронимОТ4ОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања у области микроекономије, монетарне економије, економске политике и међународне економије. Оспособљавање студената да анализирају проблеме из наведених области и предлажу решења.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базична знања из области економије. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеДесет принципа економије,основне економске категорије,производња и репродукција, тржиште капитала, тржиште рада, пословање предузећа, економска политика, глобализација, транзиција.
    Садржај практичне наставеАнализа примера из праксе, студије случаја.
    Литература
    1. Поповчић - Аврић Снежана:Основи економије, ЕТФ, Београд,2004
    2. Mankiw, N.G.:Principles of Economics, Harvard University, Fourth edition, 2004
    3. Krugman,P.R., Obstfeld, M.: International Economics,Pearson Editions, Seventh Edition,2006
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    311
    Методе извођења наставеПредавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања5Писмени испит60
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти10
    Колоквијуми25
    Семинари0