Навигација

ОТ4ОЕ - Основи економије

Спецификација предмета
НазивОснови економије
АкронимОТ4ОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања у области микроекономије, монетарне економије, економске политике и међународне економије. Оспособљавање студената да анализирају проблеме из наведених области и предлажу решења.
Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базична знања из области економије. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеДесет принципа економије,основне економске категорије,производња и репродукција, тржиште капитала, тржиште рада, пословање предузећа, економска политика, глобализација, транзиција.
Садржај практичне наставеАнализа примера из праксе, студије случаја.
Литература
  1. Поповчић - Аврић Снежана:Основи економије, ЕТФ, Београд,2004
  2. Mankiw, N.G.:Principles of Economics, Harvard University, Fourth edition, 2004
  3. Krugman,P.R., Obstfeld, M.: International Economics,Pearson Editions, Seventh Edition,2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања5Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти10
Колоквијуми25
Семинари0