Навигација

ОТ2ПСА - Практикум софтверски алати

Спецификација предмета
НазивПрактикум софтверски алати
АкронимОТ2ПСА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са два основна програмска пакета неопходна на одсеку за Телекомуникације и ИТ: 1. MATLAB 2. LabVIEW.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да научи самостално да корисити три претходно наведена програмска пакета. Практично, студент треба да научи да покрене сваки програмски пакет, дефинише симулацију, спроведе је и презентује резултате.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. MATLAB Развојно окружење. Desktop алати. Контролисање улазно-излазног командног прозора. Графика. Анимација. Програмирање. Скриптови и функције. Toolbox-ови. 2. LabVIEW Увод. G језик. Виртуелни инструменти. Дизајн и имплементација сложених тестова и мерења, аутоматизација мерних система.
  Садржај практичне наставеДемонстрација програмских пакета. Лабораторијске вежбе на дефинисаним проблемима.
  Литература
  1. MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
  2. LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments. http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  101.5
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми70
  Семинари0