Навигација

ОТ4ОМ - Оптичке мреже

Спецификација предмета
НазивОптичке мреже
АкронимОТ4ОМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предмета1) Разумевање функционисања напредних оптоелектронских направа које се користе у оптичким мрежама. 2) Разјашњење нелинеарних оптичких појава које утичу на правилно функционисање оптичких мрежа. 3) Упознавање студената са модерном оптичком комутацијом сигнала. 4) Објашњење начина за искоришћење потенцијала оптичких мрежа.
   Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент: 1) упозна се са основним оптоелектронским компонентама и елементима у оптичким мрежама, 2) уочи разлику (у односу на класично) и предности оптичког комутирања сигнала и 3) упозна се са свим типовима backbone, metro и приступних оптичких мрежа као и основама њихове конструкције.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТренд развоја оптичких мрежа (ОМ). Компоненте и елементи у ОМ: делитељи и сабирачи, циркулатори, оптички појачавачи - SOA, EDFA, Rаманови појачавачи, Add-Drop мултиплексери, OXC, специјалне WDM компоненте. Класификација и дизајн ОМ. TDM. SONET/SDH. WDM. OTDM. Солитонске комуникације. GMPLS, OBS и OPS. OM далеког домета. WAN. МАN. PON. FTTx. WON. LAN. Мерења у ОМ.
   Садржај практичне наставеПосета предузећима која се баве производњом оптичких комуникационих система.
   Литература
   1. Мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама - (D)WDM, скрипта, П. Матавуљ, Електротехнички факултет у Београду, 2011.
   2. Збирка задатака из оптичких телекомуникација, М. Бјелица, П. Матавуљ, Д. Гвоздић, Академска мисао, 2005.
   3. The Handbook of Optical Communication Networks, Mohammad Ilyas, Hussein Mouftah , CRC Press, 2003.
   4. Introduction to DWDM Technology, Stamatios Kartalopoulos, IEEE Press, 2000.
   5. Emerging Optical Network Technologies: Architectures, Protocols and Performance, K. Sivalingam, S. Subramaniam, Springer Science + Business Media Inc., Boston, 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и домаћи задаци.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми50
   Семинари0