Навигација

ОТ3ООП - Објектно-оријентисано програмирање

Спецификација предмета
НазивОбјектно-оријентисано програмирање
АкронимОТ3ООП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПоложени испити: Програмирање 1, Програмирање 2
   Циљеви изучавања предметаУпознати студенте са основним концептима објектне парадигме. Оспособити студенте за пројектовање и писање програма на објектно оријентисаним програмским језицима. Научити језик C++. Упознати студенте са основним концептима и идејама објектног моделовања на језику UML и пројектним обрасцима.
   Исходи учења (стечена знања)Способност разумевања семантике кода писаног на језику C++. Способност решавања програмерских задатака (писања кода) према задатим захтевима коришћењем објектних концепата и језика C++. Способност самосталног пројектовања делова објектног софтвера мање сложености.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОсновни концепти ОО парадигме. Класа и објекат. Атрибут и операција. Енкапсулација. Наслеђивање. Полиморфизам. Увод у језик C++. Општи принципи конструкције језика. Општи елементи језика C++. Процедурални елементи језика C++. Класе. Преклапање оператора. Изведене класе и полиморфизам. Увод у ОО моделовање и UML. Увод у пројектне обрасце.
   Садржај практичне наставеИстo као и за теоријску наставу.
   Литература
   1. D. Milićev, "Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++, Skripta sa praktikumom", Mikro knjiga, Beograd, 2001.
   2. D. Milićev, "Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML, Skripta sa praktikumom", Mikro knjiga, Beograd, 2001.
   3. D. Milićev, "Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ ", Mikro knjiga, Beograd, 1995.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   221
   Методе извођења наставеПредавања (30 часова), аудиторне вежбе (30 часова). Самостална израда пројекта: имплементација спецификованог софтверског система на језику C++. Захтева око 60 сати индивидуалног учења и вежбања и око 60 сати индивидуалног рада на пројекту (укључујући и програмирање).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава30Усмени испит0
   Пројекти20
   Колоквијуми0
   Семинари0