Навигација

ОТ2ОПА - Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из реалне и комплексне анализе
АкронимОТ2ОПА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложени испити: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1ММ2), Математика 3 (ОТ2М3)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са сложенијим математичким појмовима реалне и комплексне анализе, који имају примену у предметима Електротехничке струке.
Исходи учења (стечена знања)Студент је оспособљен да примени Фуријеове и Z трансформације над функцијама-сигналима, у разним областима стручних електротехничких предмета. Студент је оспособљен да одреди тачке гранања, Риманову површ, формира засек, издвоји грану мултиформне функције, изврши интеграцију мултиформних функција са различитим изборима модела Риманове површи, и примени на решавање реалних интеграла.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСистеми ортогоналних функција и представљање функција уопштеним Фуријеовим редовима. Дискретна и брза Фуријерова трансформација (ДФТ и ФФТ) са применама. Z-трансформација, особине, примене и веза са Лорановим редовима. Појам комплексне мултиформне функције. Принцип и промена аргумента. Гране, Риманове површи и интеграција мултиформних функција и примена у израчунавању реалних интеграла.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним-електротехничким предметима.
Литература
  1. Синиша Н. Јешић: Математика 3. Комплексне функције, Фуријеови редови и интеграли, Лапласова трансформација. Герундијум, Београд 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Дискусије у вези са домаћим задацима у току семестра, колоквијум на крају курса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава30Усмени испит20
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0