Навигација

ОТ4МПК - Микроталасна пасивна кола

Спецификација предмета
НазивМикроталасна пасивна кола
АкронимОТ4МПК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним особинама и инжењерским концептима пасивних микроталасних компоненти и подсистема. Оспособљавање студената за пројектовање основних микроталасних пасивних компоненти и подсистема. Обучавање студената за анализу и синтезу микроталасних компоненти и подсистема помоћу s-параметара.
Исходи учења (стечена знања)Обученост студената за комплетно пројектовање основних микроталасних пасивних компоненти, применом савремених CAD програма, кроз следеће фазе: креирање идеалног и реалног модела, креирање нацрта штампане плочице, верификација лабораторијског прототипа мерењем.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеВодови и таласоводи. Вишепроводнички водови. Решавање микроталасних кола. Концентрисане пасивне RF компоненте, SMD компоненте. Потрошачи, кратки спојеви, секције и огранци водова, помични елементи, ослабљивачи, померачи фазе, делитељи снаге, усмерени спрежњаци, феритне компоненте, резонатори. Мреже за прилагођење. Микроталасни филтри. Рачунарска симулација и оптимизација микроталасних кола.
Садржај практичне наставеРад у лабораторији. Моделовање и пројектовање основних пасивних микроталасних компоненти, са нагласком на компонентама у техници планарних водова. Пројектовање и израда лабораторијског прототипа једне задате компоненте и верификација њених параметара мерењем на векторском анализатору мрежа.
Литература
  1. В. В. Петровић, Д. В. Тошић, А. Р. Ђорђевић, Микроталасна пасивна кола, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд, 2010. [online] http://www.etf.rs/etf_files/udzbenici/MPK_2010.pdf
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунарима и практичан рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања40Писмени испит0
Практична настава0Усмени испит30
Пројекти30
Колоквијуми0
Семинари0