Навигација

ОФ2ВИС - Вероватноћа и статистика

Спецификација предмета
НазивВероватноћа и статистика
АкронимОФ2ВИС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложен предмет: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним методама теорије вероватноће у дискретним и непрекидним моделима: комбинаторним проблемима, условном вероватноћом, случајним променљивим и њиховим нумеричким карактеристикама, законима великих бројева и централном граничном теоремом, као и са основним идејама у области математичке статистике.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање примене метода вероватноће и статистике у решавању реалних проблема; Оспособљавање студената за решавање једноставнијих реалних проблема применом метода теорије вероватноће и статистике, препознавање одговарајућег математичког модела, оцењивање параметара и тестирање хипотеза у вези са моделом.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови и примена комбинаторике. Условна вероватноћа и независност догађаја. Случајне променљиве и њихове расподеле. Нумеричке карактеристике случајних променљивих. Закони великих бројева и централна гранична теорема. Оцене параметара и тестирање хипотеза. Метод најмањих квадрата и линеарна регресија.
  Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
  Литература
  1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао Београд 2010
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  110.5
  Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака који се бране у облику теста, и објашњавању текућег градива.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0