Навигација

ОФ3СП - Сензори и претварачи

Спецификација предмета
НазивСензори и претварачи
АкронимОФ3СП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципима конверзије сензорских сигнала међу различитим енергетским доменима, техником обраде сигнала и њиховим коришћењем у мерним и контролним системима.
  Исходи учења (стечена знања)Примена стечених знања у будућој инжењерској пракси студената у области размене информација са околном средином, укључујући биолошке системе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКласификација сензора. Пренос и обрада информација у мерним системима. Сензорске технологије. Интелигентни и интегрисани сензори. Микроелектронски сензори механичких величина. Танкослојни оптички сензори. Светловодни сензори. Хемијски и биосензори. Сензори на бази реакција оксидације и редукције. Рачунарски аквизициони системи.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске и рачунске вежбе
  Литература
  1. Белешке са предавања, на веб сајту
  2. Д. Станковић: Физичко техничка мерења-сензори, Универзитет у Београду, Beograd, 1997
  3. М. Поповић, Сензори и мерења, Виша електротехничка школа, Београд, 2000.
  4. Материјал са веб сајта http://www.sensorsweb.com/
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставе45 часова предавања + 20 часова лабораторијских вежби + 10 часова демонстрационих семинара и рачунских вежбања. Колоквијум.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава40Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми10
  Семинари0