Навигација

ОФ3ПОТ - Простирање оптичких таласа

Спецификација предмета
НазивПростирање оптичких таласа
АкронимОФ3ПОТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложен предмет: Електромагнетика
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима простирања оптичких таласа у различитим срединама. Принципи на којима почивају савремене оптичке телекомуникације. Разумевање функционисања и начина преноса оптичких таласа помоћу оптичких влакана.
  Исходи учења (стечена знања)Решавање различитих проблема из геометријске и физичке оптике. Прорачун параметара оптичких влакана (број могућих модова, пречник влакна, прорачун губитака и слабљења таласа, прорачун дисперзије таласа и сл.)
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТаласна једначина у хомогеним и нехомогеним срединама. Јeдначина ајконала и Фермат-ов принцип. Фреснел-ови коефицијенти. Планарни диелектрични таласовод. ТЕм и ТМм модови. Степенаста и градијентна влакна. ТЕ0м, ТМ0м, ЕХвм, ХЕвм и ЛПпм модови. Фундаментални ЛП01 мод. Губици у влакнима. Таласоводна, профилна и поларизациона дисперзија. Нелинеарни ефекти у оптичком влакну.
  Садржај практичне наставеНема
  Литература
  1. Fundamentals of Optical Fibers, John A. Buck, J Wiley & Sons, New York, 1995.
  2. Nonlinear fiber optics, G.P Agrawal, Academic press, Inc., 1995.
  3. Osnovi optoelektronskih telekomunikacija, A. Marinčić, GK, Beograd, 1986.
  4. Optics, E. Hecht, Addison Wesley, 4th Ed., 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, пројекти
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти10
  Колоквијуми40
  Семинари0