Навигација

ОФ3ЕОИ - Еколошки обновљиви извори енергије

Спецификација предмета
НазивЕколошки обновљиви извори енергије
АкронимОФ3ЕОИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима
   Циљеви изучавања предметаАнализа проблема одрживог развоја цивилизације на еколошки прихватљив начин у погледу потребе поузданог снабдевања енергијом растуће људске популације.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу способност примене знања из области конверзије енергије уз критички осврт на економски, еколошки и социјални аспект коришћења обновљивих и других извора енергије и уз развијање свести о потреби рационалног коришћења расположивих ресурса.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПроблем енергије савременог друштва. Еколошки, економски, политички, војни и друштвени аспект. Директна конверзија сунчевог зрачења у топлоту и електричну енергију. Енергија ветра, хидроенергија, енергија таласа и енергија биомасе. Енергија плиме и осеке. Геотермална енергија. Изоловани енергетски системи. Интеграција извора енергије. Енергетска ефикасност.
   Садржај практичне наставерачунске и лабораторијске вежбе и тренинг на терену
   Литература
   1. Белешке са предавања, на веб сајту
   2. Ј. Радосављевић, Т. Павловић, М. Ламбић, Соларна енергетика и одрживи развој, Грађевинска књига, Београд, 2004.
   3. Видео презентације европског пројекта INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007.
   4. Solar Center North Carolina www.ncsc.ncsu.edu
   5. energija vetra sa veb sajta: www.ewea.org
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставе45 часова предавања + 20 часова лабораторијских вежби + 10 часова демонстрационих семинара и рачунских вежбања. Колоквијум.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава10Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми40
   Семинари0