Навигација

ОФ3ФТМ - Физичко техничка мерења

Спецификација предмета
НазивФизичко техничка мерења
АкронимОФ3ФТМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са рада сензора неелектричних величина (сила, померај, брзина, убрзање, ниво, притисак, запремина, температура,..). Описује се конструкција различитих типова мерних претварача и физичких ефеката на којим су засновани. Објашњава се употреба појединих типова сензора у зависности од конкретних захтева. Излажу су поступци калибрације мерних инструмената.
   Исходи учења (стечена знања)Након одслушаног курса, студенти су у стању да објасне принципе рада различитих типова мерних инструмената, укажу на њихова ограничења, а самим тим изаберу сензор за конкретну примену. Takoђе, оспосебљени су да изврше проверу тачности и калибрацију сензора, као и да изаберу одговарајући интерфејс за повезивање сензора са рачунаром.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод у метрологију. Мерна несигурност. Моделирање мерних система. Статичке и динамичке карактеристике мерних претварача. Претварачи за мерење силе. Мерне траке. Ваге на покретним тракама. Методе мерења померања, угаоне брзине, вибрација. Акцелерометри. Пиезоелектрични ефект и претварачи. Мерење притиска и вакуума. Протокометри. Мерења температуре. Отпорни термометри. Термопарови и њихове примене.
   Садржај практичне наставеЛабораторијска вежбе – Савремене мотоде обраде мерних резултата. Капацитивни претварачи за мерење нивоа течности. Ултазвучни дефектоскоп. Мерење угоне брзине и енкодери. Примена акцелерометра. Анемометар. Термопарови. PTC и NTC термистори. Аутоматска регулација темературе. Примена мерних трака. Управљање мерном опремом помоћу рачунара и аутоматизовање мерне процедуре.
   Литература
   1. Д. Станковић, Физичко-техничка мерења, Универзитет у Београду, 1997.
   2. Д. Станковић, А. Ђуришић, Физичко-техничка мерења - лабораторијски практикум, Наука, Београд, 1996.
   3. Jacob Fraden, Handbook of Modern Sensors - Physics, Designs, and Applications, Fourth Edition, Springer, 2010.
   4. John P. Bentley, Principles of Measurement Systems, Fourth Edition, Pearson Education Limited, 2005.
   5. Bela G. Liptak, Instrument Engineers' Handbook – Process Measurement and Analysis, Fourth Edition, CRC Press, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   302
   Методе извођења наставе45 часова предавања и 30 часова лабораторијске наставе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит24
   Практична настава24Усмени испит28
   Пројекти0
   Колоквијуми24
   Семинари0