Навигација

ОФ4КЕП - Компатибилност електричних пражњења

Спецификација предмета
НазивКомпатибилност електричних пражњења
АкронимОФ4КЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложен испит: Електромагнетика
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са изворима нејонизујућег и јонизујућег зраченја. Стицање знања о специфичностима рада електронских компоненти у условима изложености електромегнатном и јонизујућем зрачењу. Давање основних знања о интеракцији материјала са електронским компонентама и уређајима, упознавање са нормама и стандардима о заштити уређаја и околине.
  Исходи учења (стечена знања)Упознавање са могућим изворима оштећења или сметњи и принципима заштите електронских компоненти од утицаја електромагнетске контаминације урбаних средина. Установљавање компатибилности електронских уређаја у зависности од радијационих карактеристика радне средине.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФизика и ефекти интеракције нејонизујућег и јонизујућег зрачења са електронским компонентама и склоповима. Методе заштите електронских компоненти и склопова од електромaгнeтног и јонизујућег зрачења. Прописи о заштити електронских компоненти и склопова од електромaгнeтног и јонизујућег зрачења
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе, лаборатиријске вежбе, научно-истраживачке студије
  Литература
  1. Основи нуклеарне физике, П. Осмокровић (у припреми)
  2. RF and Microwave Radiation Safety, R. Kitchen, Newnes 2001.
  3. Lightning, V.Rakov, M.Uman, Cambridge University Press, 2003.
  4. Gas discharge physics, Y.Reizer, Springer, 1991.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања. вежбе, експерименти, судије
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти20
  Колоквијуми30
  Семинари0