Навигација

ОФ2КМ - Квантна механика

Спецификација предмета
НазивКвантна механика
АкронимОФ2КМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање основних концепата у квантној механици, као што су Шредингерова једначина, својствене вредности и својствене функције.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање описа квантних стања уз помоћ таласних функција. Стицање оперативних знања за решавање Шредингерове једначине.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтационарна Шредингерова једначина. Линеарни оператори. Релације неодређености. Диракова бра-кет нотација. Матрична репрезентација. Квантна теорија момента количине кретања. Шредингерова једначина за електрон у централном пољу. Bодоников атом. Линеарни хармонијски осцилатор. Честица у магнетском пољу. Оператори креације и анихилације. Теорија пертурбација. Варијациони метод. WKB метод. Спин.
  Садржај практичне наставерачунарске симулације одабраних примера са аудиторних вежби
  Литература
  1. "Квантна механика - I део", В. Милановић, Ј. Радовановић, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/Kvantna%20mehanika%20I.pdf
  2. "Квантна механика - II део", М. Тадић, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/kvmeh_skripta_11.pdf
  3. Д. Ивановић, "Квантна механика", Научна књига, Београд, 1974.
  4. J. Singh, "Quantum mechanics: Fundamentals and Applications toTechnology", John Wiley, 1993.
  5. B. H. Bransden and C. J. Joachain, "Introduction to quantum mechanics", Longman, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми50
  Семинари0