Навигација

ОФ4МК - Микроелектронска кола

Спецификација предмета
НазивМикроелектронска кола
АкронимОФ4МК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са фамилијама монолитних дигиталних и аналогних ИК на бази Si, GaAs, полупроводничких хетероструктура и полимера, као и ИК у хибридној техници. Изучавају начин њихове израде и перформансе. Уче како се врши, при пројектовању, оптимизација њихових карактеристика (брзина, снага, потрошња и сл.) избором технолошких и геометријских параметара као и технологијом и техником израде.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу потребан ниво знања о дигиталним интегрисаним колима, пројектовању, карактеристикама, оптимизацији, одабиру технолошких и геометријских параметара. Кроз упоредну анализу студенти добијају увид о предностима појединих фамилија логичких кола у конкретној примени. Студенти ће такође стећи елементарна знања о употреби софтверских алата у анализи и пројектовању ИК.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДигитална логичка кола, фамилије и карактеристике. Оптимизација перформанси применом оптимизоване геометрије. Програмабилна логичка кола. Основне компоненте аналогних ИК. Дизајн танко и дебелослојних хибридних ИК. Оптимизација разраде кола и његових карактеристика. Полимерна ИК и технологија производње. Поређење са класичним ИК. Паковање ИК.
  Садржај практичне наставеПрорачун општих карактеристика поједностављених ћелија познатијих фамилија логичких кола (логички нивои, маргине шума, статичка карактеристика, улазно излазне карактеристике, утицај температуре, кашњење, потрошња...). Презентација примене софтверских алата у анализи и пројектовању (Pspice 9.1 Student, Electric CAD, Abel...).
  Литература
  1. Р.Р. Рамовић, В. Арсоски, "МИКРОЕЛЕКТРОНСКА КОЛА, пројектовање, дизајн и карактеристике", скрипта, Београд 2006.
  2. П. Биљановић, „Микроелектроника“, Школска књига, Загреб 1989.
  3. Б. Докић, „Интегрисана кола“, ЕТФ, Глас Српски, Бања Лука, 1999.
  4. R.D.Jones, "Hybrid Circuit Design and Manufacture", International Society for Hybrid Microelectronics, New York, 1985.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања на табли, дискусије и семинарски рад. Аудиторне вежбе на табли, дискусије и демонстрације конкретних реализација, као и презентације софтверских пакета.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми20
  Семинари50