Навигација

ОФ3СФ - Статистичка физика

Спецификација предмета
НазивСтатистичка физика
АкронимОФ3СФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са проблемима описивања физичких процеса који се јављају у дисциплинама савремене физике и технике као што су: микро и нано електроника, фотоника, ласерска теника,оптоелектроника, биомедицински инжењеринг,... услед великог броја честица (електрона, фотона, атома, молекула,...) и интеракција између њих. Модели и методе описивања процеса у овим системима.
    Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да користе савремене методе у описивању понашања система мноштва честица и електромагнетског поља. Примена кинетичких модела у микро-нано електроници, фотоници, оптоелектроници, ласерској техници, биомедицинском инжењерингу.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеКласични системи. Статистичка теорија равнотежног стања. Идеалан гас. Реалан гас. Гас наелектрисаних честица. Квантни системи у равнотежи. Статистика фононског гаса. Статистика електрона у металима и полупроводницима. BBGKY ланац. Кинетичка једначина Власова. Болцманова кинетичка једначина. Кинетика електромагнетског зрачења. Стимулисана емисија и ласери. Дрифт дифузиони модел и примена
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. B.Agarwal, M.Eisner: Statistical Mechanics, John Wiley & Sons, 1988.
    2. Yu.L.Klimontovich: Statistical Physics, Harwood academic publishers, 1986.
    3. Ј.Радуновић: Статистичка физика са кинетичком теоријом, е-књига, ЕТФ, 2013
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    32
    Методе извођења наставе45 часова предавања и 30 часова консултација и вежби на табли са решавањем задатака.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит40
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми60
    Семинари0