Навигација

ОГ4ПСА - Практикум из софтверских алата у електроенергетици

Спецификација предмета
НазивПрактикум из софтверских алата у електроенергетици
АкронимОГ4ПСА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са прорачунима, визуелизацијом и програмирањем у програмском алату MATLAB и додатним модулима. Оспособљавање студената за решавање проблема у електроенергетици коришћењем програма MS Excel. Приказивање концепта програма AutoCAD, илустровање процедура корак по корак и одговарајућих команди.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени за следеће активности: Рад у MATLAB-u, развој програма, формирање м датотека, налажење грешака, израда графика, коришћење Simulink модула и додатног модула за електроенергетику, елементи Еxcel-a, формуле и унос података, функције радног листа, анализа података и графички приказ, рад са базама података, основи програма AutoCAD, формирање и обликовање објеката, примери.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеMATLAB. Програмирање и типови података. Команде и м датотеке. Развој програма. Израда графика. Рад са додатним модулом Simulink и модулом за електроенергетику. Коришћење GUI модула. Excel. Основне карактеристике. Формуле и функције. Рад са базама података. Израда графика. AutoCAD. Основи програма. Израда елемената цртежа. Рад са атрибутима и блоковима. Повезивање са другим програмима.
  Садржај практичне наставеФормирање низа MATLAB програма. Решавање проблема из додатног модула Simulink и модула за електроенергетику. Рад са програмом Excel. Израда прогтрама и база података. Анализа података. Израда графика. Низ вежби из програма AutoCAD.
  Литература
  1. Златан Стојковић, Јован Микуловић, Зоран Стојановић, Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006, стр.298.
  2. Златан Стојковић : Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2009, стр. 529.
  3. Златан Стојковић Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици - Програмски алати, Монографија, 2. Издање, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2003, стр.301.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  02
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава30Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0