Навигација

ОГ3АМ - Асинхроне машине

Спецификација предмета
НазивАсинхроне машине
АкронимОГ3АМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са елементима конструкције, принципом рада и карактеристикама асинхроних машина, како би били оспособљени за њихово коришћење, одржавање и избор машина одговарајућих карактеристика.
  Исходи учења (стечена знања)Теоријска и практична знања за брзо овладавање техникама употребе у индустрији: електромоторни погони, вуча и аутоматизовани процеси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеГлавни конструкциони делови и улога. Намотаји статора и ротора. Навојни сачиниоци. Еквивалентно коло за проучавање стационарних стања. Основне радне карактеристке асинхроног мотора и асинхроног генератора. Регулација брзине. Неуравнотежени радни услови. Једнофазни асинхрони мотор. Динамички модел. Векторска контрола.
  Садржај практичне наставеОбавезне лабораторијске вежбе из асинхроних машина: празан ход, кратак спој, радне карактеристике, пуштање у рад, регулација брзине.
  Литература
  1. Б. Митраковић: Асинхроне машине, уџбеник
  2. З. Лазаревић: Збирка решених задатака из електричних машина
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавање, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0