Навигација

ОГ4ТСУ - Технички системи управљања у ЕЕС

Спецификација предмета
НазивТехнички системи управљања у ЕЕС
АкронимОГ4ТСУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са концепцијама SCADA система за управљање електроенергетским системом (ЕЕС) као целином и и његовим структурним целинама. Увођење у проблематику естимације стања и параметара ЕЕС. Упознавање са концептима управљања дистрибутивним ЕЕС.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за примену и коришћење управљачких система и структура намењених електроенергетским системима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСЦАДА функције. Хијерархијска организација система за надзор и управљање. Диспечерски центри. Комуникациони протоколи у електропривреди. Естимација стања и параметара у ЕЕС. Особености естимације стања дистрибутивних мрежа. Методе робусне естимације. Оптимално оперативно планирање средњенапонских дистрибутивних мрежа уз уважавање критеријума сигурности.
  Садржај практичне наставеДемонстрација и рад на постојећим мерним уређајима. Практична реализација једноставнијих мерних система, зависно од расположивих материјалних могућности. Самосталне вежбе у лабораторији. Развој софтвера за мерно управљачке системе. Могуће радити на развоју новог софтвера за ову област.
  Литература
  1. Н. А. Мијушковић, "Естимација стања ЕЕС", ЕПС Београд, Београд, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава се одржава на табли. Практична настава се састоји од аудиторних вежби на табли и обуке за примену стандардних софтверских пакета из ове области. Израда пројекта са презентацијом.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава20Усмени испит0
  Пројекти20
  Колоквијуми0
  Семинари0