Навигација

ОГ3ТВ1 - Техника високог напона 1

Спецификација предмета
НазивТехника високог напона 1
АкронимОГ3ТВ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаНастанак и параметри атмосферских пражњења. Простирање таласа по водовима и прорачун атмосферских пренапона. Склопни пренапони. Привремени пренапони. Заштита електроенергетских објеката од пренапона. Координација изолације.
Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу генерална знања о узроцима настанка пренапона и последицама њиховог дејства. Студенти се оспособљавају да врше избор уређаја за заштиту и спроведу координацију изолације електроенергетских објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеФизика атмосферских пражњења. Параметри пражњења. Простирање таласа по водовима. Моделовање елемената ЕЕС. Уређаји за заштиту од пренапона, конструкција, дејство, избор. Опис и прорачун склопних пренапона. Физика настанка привремених пренапона и њихова процена. Координација изолације.
Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи решавањем проблема аналитичким и нумеричким методима у учионици и рачунском центру.
Литература
  1. Милан Савић, Златан Стојковић : Техника високог напона - атмосферски пренапони, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, 2001, стр. 536.
  2. A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004.
  3. Милан Савић : Високонапонски расклопни апарати, Електротехнички факултет, Београд, Академиска мисао, Београд, 2004, стр. 281.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе се заснивају на аналитичким и нумеричким методима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична наставаУсмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0