Навигација

ОГ4РЗ - Релејна заштита

Спецификација предмета
НазивРелејна заштита
АкронимОГ4РЗ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са релејима и заштитама водова, синхроних генератора, енергетских трансформатора, сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Студенти се оспособљавају за рад на заштитним системима елемената електроенергетског система и система као целине.
Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу способности за рад са заштитним релејима и њиховом применом у електроенергетском систему.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЗаштитни релеји прве, друге и треће генерације. Заштита водова, генератора, трансформатора, сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Резервне заштите. Стандардно означавање заштитних функција.
Садржај практичне наставелабораторијске вежбе
Литература
  1. Миленко Ђурић "РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА", 2008., Беопрес, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања5Писмени испит30
Практична настава5Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми60
Семинари0