Навигација

ОГ2СИС - Сигнали и системи

Спецификација предмета
НазивСигнали и системи
АкронимОГ2СИС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама моделирања континуалних и дискретних система и карактеризацијом континуалних и дискретних сигнала. Разумевање основних алата за анализу сигнала и система у временском, фреквенцијском и комплексном домену. Оспособити студенте да разумеју и користе Фуријерову, Лапласову и зед трансформацију као и да користе рачунар за анализу сигнала и система.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће након положеног испита имати основне вештине да класификују и анализирају измерене експерименталне податке, да изврше основне експерименте над системима, као и да користе основне рачунарске програме за обраду овако добијених података.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеКласификација сигнала и система. Особине система. Фуријеров ред сигнала. Фуријерова трансформација. Бодеови дијаграми. Лапласова трансформација сигнала. Функција преноса, стабилност и каузалност ЛТИ континуалног и дискретног система. Зед трансформација сигнала. Теорема о одабирању континуалних сигнала. Дискретна Фуријерова трансформација.
Садржај практичне наставеУ оквиру предмета студенти имају обавезу да три практична задатка реализују самостално коришћењем програмског пакета МАТЛАБ (срачунавање конволуције континуалних дискретних сигнала, апроксимација периодичних континуалних сигнала Фуриеровим редом, срачунавање фреквенцијског одзива континуалног система).
Литература
  1. Сигнали и системи, Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић, С. Станковић, Академска мисао, 2007.
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставе45 часова предавања + 30 часова вежби на табли + 15 часова лабораторијских вежби. Укупно 75 сати припреме за колоквијум и завршни испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0