Навигација

ОГ4Е - Електротермија

Спецификација предмета
НазивЕлектротермија
АкронимОГ4Е
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама преноса топлоте и масе.Разумевање природе термичких процеса у електроенергетским компонентама, као последице губитака енергије у њима. Оспособљавање студената да примене знања из опште теорије преноса топлоте и масе при пројектовању, експлоатацији, надзору и заштити електроенергетских компоненти. Илустрација на примерима реалних електроенергетских компоненти.
  Исходи учења (стечена знања)Способност да на прави начин приступе решавању термичких проблема у пракси електроенетгетике. Технике опсивања и решавања математичког моделовања топлотних процеса.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРазмена енергије са околином провођењем, зрачењем и струјањем. Пренос топлоте преносом масе. Номинална снага компоненти, дефинисана дозвољеном температуром изолације. Размењивачи топлоте. Примери термичких прорачуна при пројектовању електроенергетских компоненти. Мерење температуре. Типски термички тестови. Термички прорачуни у пракси експлоатације компоненти (оптерећивањe, надзор и заштита).
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе на табли и 6 лабораторијских вежби
  Литература
  1. Збирка задатака из Електротермије са приручником за лабораторијске вежбе, З. Радаковић, М. Јовановић, Електротехнички факултет, друго издање, 1995.
  2. Fundamentals of heat and mass transfer, F.P.Incropera, D.P.DeWitt, John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеКласична предавања, класичне аудиторне вежбе, класичне лабораторијске вежбе и израда симулационог програма на рачунару
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми50
  Семинари0