Навигација

ОГ4ЕП - Електромоторни погони

Спецификација предмета
НазивЕлектромоторни погони
АкронимОГ4ЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са улогом и значајем електромоторних погона, њиховим врстама и структурама, методама анализе, синтезе и пројектовањем електромоторних погона. Посебна пажња посвећена је управљању погоном као и заштити људи и опреме, као значајном питању у пројектовању, производњи и примени погона. Енергетска ефикасност и заштите животне средине са аспекта примене и експлоатације погона.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљени студенти за самосталну: • Анализу рада погона у стационарним и динамичким режимима. • Моделовање погона. • Избор компоненти погона. • Пројектовање погона. • Коришћење погона
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеУвод. Избор мотора за електромоторни погон. Погон као динамички систем. Погон са моторима једносмерне струје: математички модел; управљање; статичке карактеристике; кочење у погону; динамика. Актуатори за једносмерне погоне. Погон са асинхроним мотором: математички модел; статичке карактеристике; кочење; динамика; управљање; векторска контрола; директна контрола момента; актуатори за погоне са АМ.
Садржај практичне наставеСтабилност погона. Загревањe и хлађење. Математички модел погона са МЈС и АМ:блок-шема; управљање; статичке карактеристике; кочење. Рачунарске методе анализе и симулација динамичких режима погона. Векторска контрола и директна контрола момента АМ. Лабораторијске вежбе. 1. Анализа рада електромоторног погона са МЈС; 2. Анализа рада електромоторног погона са АМ;
Литература
  1. Владан Вучковић, „Електрични погони“, Akademska misao, 2002.
  2. Електромоторни погони - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. Б.Јефтенић, et.al. „ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака“, Akademska Misao, 2003
  4. Б. Јефтенић, М. Бебић, Л. Ристић ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ Лабораторијске вежбе” помоћни уџбеник доступан студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs.
  5. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
21.50.5
Методе извођења наставеКонсултације, дискусије, демонстрације, презентације, пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти0
Колоквијуми10
Семинари0