Навигација

ОГ2ЕМ - Електричне машине

Спецификација предмета
НазивЕлектричне машине
АкронимОГ2ЕМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаОснове електромеханичке конверзије. Разумевање принципа рада, конструкције и употребе ел. машина. Aнализа, динамички модел. Електромагнетско поље у зазору, и одређивање покретачког момента и снаге конверзије. Анализа стационарних стања, еквивалентна кола, разумевање механичких и експлоатационих карактеристика. Оспособљавање за анализу, моделовање, специфицирање и коришћење ЕМ. Напајање, управљање
  Исходи учења (стечена знања)Упознавање са принципима рада електричних машина, разумевање основних аспеката конструкције машина за једносмерну струју и машина за наизменичну струју, познавање заменских шема за стационарна стања, познавање основних механичких карактеристика појединих машина. Размевање токова снаге у моторном и генераторском раду. Стицање знања потребних за моделовање, специфицирање, напајање и управљање.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни концепти електромеханичке конверзије, нелинеарни медијум, изрази за енергију поља, коенергију, момент и снагу конверзије. Квази синусоидално расподељени намотај, сачиниоци. Флукс, електромоторна и магнетомоторна сила. Моделовање МЈСС, АМ, СМ. Двофазни еквивалент, Паркова трансформација. Једначине напонске равнотеже, рад у стационарном стању, заменске шеме и механичке карактеристике.
  Садржај практичне наставеЕлементи конструкције у принципи рада асихроних, синхроних и МЈСС. Конвенције у означавању и називне величине. Механичка комутација код машина за једносмерну струју (МЈСС). Машине за наизменичну струју и електронска комутација. Рад асинхроног мотора напајаног из извора варијабилне учестаности и напона. Избор асинхроног мотора за дату апликацију. Синхрони мотор са перманентном побудом.
  Литература
  1. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012
  2. Милош Петровић, "Електричне машине и постројења"
  3. Electrical machines, Fitzgerald-Kingsly
  4. Theodor Wildie, "Electrical machines"
  5. Slobodan N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставе45 предавања, 14 часова аудиторних вежби. 1 час показних лабораторијских вежби, аспекти конструкције машина демонстрацијом лаб. примерака ЕМ током предавања. 75 часова самосталног рада, од чега опционо 25 кроз семинаре и дискусије. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит25
  Практична настава5Усмени испит25
  Пројекти0
  Колоквијуми40
  Семинари5