Навигација

ОГ4ЕП2 - Енергетски претварачи 2

Спецификација предмета
НазивЕнергетски претварачи 2
АкронимОГ4ЕП2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПохађана настава из Елемената електронике (OГ2EE)
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним топологијама чопера и инвертора. Упоредна анализа појединих топологија са становишта квалитета употребе електричне енергије и квалитета напона на оптерећењу. Упознавање студената са основним принципима и техникама импулсно-ширинске модулације, анализа хармонијских изобличења и филтeра излазног напона.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да разумеју принципе функционисања PWM чопера и монофазних и трофазних напонски контролисаних PWM инверетора. На основу стеченог знања, студенти треба да умеју да, за задате радне услове, одаберу оптималну топологију чопера и инвертора.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеТипови чопера: спуштач напона, подизач напона, спуштач-подизач напона. Чопери са галванском изолацијом: директни и индиректни чопери, полудијагонални мост. Вишефазни чопери. Монофазни и трофазни инвертори са квадратним излазним напоном, хармонијска изобличења и филтрирање излазног напона инвертора. Принципи и технике импулсно-ширинске модулације, PWM напонски инвертори. Вишенивојски инвертори.
    Садржај практичне наставеAнализа рада PWM чопера и PWM напонских инвертора помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача.
    Литература
    1. Милош Недељковић, Енергетски претварачи–збирка решених испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2003.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    220.5
    Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит35
    Практична настава30Усмени испит35
    Пројекти0
    Колоквијуми0
    Семинари0