Навигација

ОГ2ДИФ - Диференцијалне једначине

Спецификација предмета
НазивДиференцијалне једначине
АкронимОГ2ДИФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предмета- Упознавање студената са основним концептима система обичних диференцијалних једначина, теорије стабилности, парцијалних диференцијалних једначина и Фоуриер-ов метод. - Разумевање примене система линеарних диференцијалних једначина и парцијалних једначина у решавању практичних проблема. - Оспособљавање студената за решавање практичних проблема помоћу теорије диференцијалних једначина
    Исходи учења (стечена знања)Студент је способан да примењује теорију диференцијалних једначина и теорију парцијалних једначина у проблемима из електротехнике
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеСистем обичних диференцијалних једначина. Систем линеарних диференцијалних једначина. Систем линеарних једначина са константним коефицијентима. Парцијална једначина . Кошијево решење квази-линеарне једначине. Метод карактеристика. Фуријеов је метод раздваја променљивих. Примена диференцијалних једначина у електротехници.
    Садржај практичне наставеСтудент проучава и утврђује знање са предавања решавајући задатке из система диференцијалних једначина као и парцијалних једначина
    Литература
    1. Д.Ђошић, Математика 3, Академска мисао, Београд 2004.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    110.5
    Методе извођења наставеКомбинација традиционалне наставе на табли, коришћење слајдова. 15 сати наставе + 15 сати вежби на табли + 7,5 сати консултација у вези са домаћим задацима, испит на крају наставе. Студенти би требало да проведу 42 сати у учењу и решавању вежбе самостално, 1,5 сати недељно током семестра и додатних 20 сати касније.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0