Навигација

ОГ2ЕМ1 - Електрична мерења 1

Спецификација предмета
НазивЕлектрична мерења 1
АкронимОГ2ЕМ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама теорије електричних мерења и принципима рада електричних мерних инструмената. Упознавање студената са методама мерења основних параметара и величина у колима једносмерне и наизменичне струје.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената за обављање основних мерења електричних параметара и величина у колима једносмерне струје и једнофазним и трофазним колима наизменичне струје ниског напона.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЗначај. Системи јединица. Методе и тачност. Мерни инструменти. Мерења у колима једносмене струје - напон, струја, снага, отпор. Мерења у колима наизменичне струје - напон, струја, фреквенција, индуктивност и капацитивност . Мерење снаге и енергије у једнофазном и трофазном систему ниског напона - активна, реактивна и привидна снага, фактор снаге, активна и реактивна енергија.
   Садржај практичне наставеСамосталне вежбе у лабораторији са 12 до 15 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво, са израдом елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу.
   Литература
   1. В. Бего, "Мерења у електротехници", Грапхис, Загреб,2003.
   2. П. Дудуковић, М. Ђекић, "Електрична мерења", ТФ Чачак, Чачак, 1997.
   3. И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, Београд, 1996.
   4. "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   203
   Методе извођења наставеТеоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су са по два студента у групи, раде се самостално, од избора опреме и повезивања мерне шеме до израде елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу. Ради се 12 до 15 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава30Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари0