Навигација

ОГ3СМ - Синхроне машине

Спецификација предмета
НазивСинхроне машине
АкронимОГ3СМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима функционисања синхроних машина.Разумевање рада кроз демонстрацију и практичне вежбе у Лабораторији. Оспособљавање студената за израчунавање свих потребних параметара машине и погонских карактеристикама кроз рачунске вежбе.
  Исходи учења (стечена знања)По завршеном курсу студенти ће располагати са неопходним теоретским и практичним знањима за рад у електропривреди и индустријским погонима са синхроним машинама
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИсторијат, основни елементи констукције. Принцип рада.Магнетопобудне силе, Индукција и флукс статора и ротора.Индукована ЕМС статора. Услов претварања енергије, индуктивности. Динамички модел, Паркове једначине, стационаарни режим, параметри. Свођење величина, релативне вредности. Угаоне карактеристике, стабилност рада. Кружни дијаграм струја и погонски дијаграми. Синхрони мотор.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: Oдређивање каректеристика С.М, одређивање промене напона и побудне струје, синхронизација, Мордејеве криве.
  Литература
  1. 1. Skripte u rukopisu (Dr Zoran Lazarević) 2. B. Mitraković – Sinhrone mašine 3. Ficdžerald - Kingsli - Electrical Machines 4. M. Petrović - Elektromehaničko pretvaranje energije
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавање, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0