Навигација

ОЕ3ДЕ - Дигитална електроника

Спецификација предмета
НазивДигитална електроника
АкронимОЕ3ДЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са анализом и синтезом комплексних дигиталних кола и система. Упознавање студената са анализом и синтезом комплексних аналогно-дигиталних кола и система.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују комплексна дигитална кола и системе. Оспособљавање студената за избор адекватних кола да би задовољили спецификације дигиталних подсистема. Оспособљавање студената за избор адекватних кола да би задовољили спецификације аналогно-дигиталних подсистема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеВрсте леч кола и флипфлопова. Шмитова кола. Синтеза секвенцијалних мрежа. Анализа и синтеза коначних машина стања. Програмабилне логичке компоненте. Постојане меморије. ASIC ROM, маск ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Меморије са произвољним приступом. SRAM, DRAM. Аритметичка кола. ДА конвертори. АД конвертори.
Садржај практичне наставеПримери анализе и синтезе дигиталних система. Примери примене дигиталних кола у синтези сложенијих дигиталних система.
Литература
  1. J.M.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic “Digital integrated circuits”, Prentice Hall, 2003., ISBN-13: 978-0130909961.
  2. D.A. Hodges, H.G. Jackson, R.A. Saleh: “Analysis and Design of Digital Integrated Circuit” McGraw-Hill, New York, 2004., ISBN 007-118164-4
  3. John F. Wakerly: “Digital Design: Principles and Practices”, Prentice Hall, 2005., ISBN-13: 978-0131863897
  4. D. Živković, M. Popović: “Impulsna I digitalna elektronika”, Nauka, Beograd, 1997, ISBN 86-7621-079-9.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставеПредавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0