Навигација

ОЕ2ОАЕ - Основи аналогне електронике

Спецификација предмета
НазивОснови аналогне електронике
АкронимОЕ2ОАЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципом рада појачавача са негативном повратном спрегом у режиму малих сигнала, како на ниским, тако и на високим учестаностима са урачунавањем свих паразитних капацитивних ефеката и шума.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање за пројектовање електронских склопова са операционим појачавачима и дискретним транзисторима и негативном повратном спрегом, у целом опсегу учестаности уз минимизирање утицаја шума.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОперациони појачавач, преносна карактеристика, офсети, режим малих сигнала. Повратна спрега, кружно појачање, појачање, улазна и излазна отпорност са реакцијом. Кола са операционим појачавачима: инструментациони, интегратор, усмерач. Модел биполарног транзистора и МОСФЕТ-а на високим учестаностима, фреквенцијске карактеристике. Широкопојасни појачавачи са напонским и струјним процесирањем. Шум.
Садржај практичне наставе6 лабораторијских вежби: 1) операциони појачавач, 2) примена операционих појачавача: интегратор и прецизни усмерач, 3) примена операционих појачавача: диференцијални и инструментациони појачавач, 4) фреквенцијске карактеристике појачавача, 5) фреквенцијске карактеристике: широкопојасни појачавач са напонским и струјним процесирањем, 6) шум у електронским колима.
Литература
  1. С. Марјановић, "Електроника линеарних кола и система", Академска мисао, Београд, 2002.
  2. С. Љ. Тешић, Д. М. Васиљевић, "Основи електронике", Грађевинска књига, Београд, 2000.
  3. Р. Ђурић, "Збирка задатака из аналогне електронике", Графос интернационал, Панчево, 2004.
  4. М. Прокин, Р. Ђурић, Ј. Вујасиновић, "Основи аналогне електронике", Приручник за лабораторијске вежбе.
  5. А. S. Sedra, K. C. Smith, "Microeletronic Circuits", 5th edition, Oxford University Press, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0