Навигација

ОЕ2ОДЕ - Основи дигиталне електронике

Спецификација предмета
НазивОснови дигиталне електронике
АкронимОЕ2ОДЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријским основама дигиталне електронике. Упознавање студената са основним колима дигиталне електронике са аспекта коришћења. Упознавање студената са основним колима дигиталне електронике са аспекта пројектовања.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују основна и сложена дигитална кола.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБројни системи и кодови. Аритметичке операције. Булова алгебра. Импулсни и дигитални сигнали. Статичке и динамичке карактеристике логичких кола. TTL и ECL логичка кола. MOS и CMOS логичка кола. Трансмисиони гејт и динамичка логичка кола. Реализација комбинационих мрежа. Декодер, кодер, конвертор кода, мултиплексер, демултиплексер.
  Садржај практичне наставеПримери анализе и синтезе логичких кола. Примери примене логичких кола за синтезу сложенијих дигиталних система.
  Литература
  1. J.M.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic “Digital integrated circuits”, Prentice Hall, 2003., ISBN-13: 978-0130909961.
  2. D.A. Hodges, H.G. Jackson, R.A. Saleh: “Analysis and Design of Digital Integrated Circuit” McGraw-Hill, New York, 2004., ISBN 007-118164-4
  3. John F. Wakerly: “Digital Design: Principles and Practices”, Prentice Hall, 2005., ISBN-13: 978-0131863897
  4. D. Živković, M. Popović: “Impulsna I digitalna elektronika”, Nauka, Beograd, 1997, ISBN 86-7621-079-9.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  321
  Методе извођења наставеПредавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми50
  Семинари0