Навигација

ОЕ4НРС - Наменски рачунарски системи

Спецификација предмета
НазивНаменски рачунарски системи
АкронимОЕ4НРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са елементима наменских рачунарских система. Упознавање студената са пројектовањем наменских рачунарских система и са аспекта хардвера и софтвера.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да самостално пројектују и реализују делове и комплетне наменске рачунарске системе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕmbedded system - наменски рачунарски систем. Повезивање рачунара у систем. Размена информација преко паралелних магистрала. Размена информација преко серијских магистрала. Програмска организација размене података. Предајници и пријемници магистрала. Тајмери и часовници реалног времена. Типични улазно/излазни модули. Програмабилни контролери. Интегрисани микроконтролери. Пројекат.
  Садржај практичне наставеПримери пројектовања наменских рачунарских система.
  Литература
  1. Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
  2. Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
  3. Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеПредавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит40
  Пројекти0
  Колоквијуми60
  Семинари0